חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

שאלות ותשובות

בריאות וסיעוד

+

הצטרפתי לפני כחודש לביטוח, האם אפשר להתחיל להגיש קבלות?

בכל פוליסה קיימת תקופת אכשרה שהיא תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד תחילת הביטוח. לכן מקרה ביטוח שאירע במהלכה אינו מכוסה. מטרת תקופת האכשרה היא למנוע מצב שבו אדם רוכש ביטוח בריאות רק כאשר הוא חש שלא במיטבו. תקופות האכשרה משתנות מתכנית לתכנית וממבטח למבטח. כמובן שככל שתקופת האכשרה קצרה יותר, כך טוב יותר ללקוח. את הקבלות ניתן להגיש מיד בתום תקופת האכשרה, בגין בעיות רפואיות שהחלו לאחר תום תקופת האכשרה.

+

רכשתי ביטוח סיעוד לפני 5 שנים וכעת אני מוגדר במצב סיעוד. האם אני זכאי לקבל תגמול החל מהיום? לכמה זמן נצבר לי כסף?

בפוליסת סיעוד קיימת תקופת המתנה - תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח, ורק לאחריה יהיה המבוטח זכאי לתגמול הביטוחי. בדרך כלל תקופת ההמתנה היא חודשיים אלא אם כן הלקוח רכש מוצר עם תקופת המתנה ארוכה יותר של 3 שנים או 5 שנים. מוצר זה נקרא "סיעוד משלים". אין קשר בין תקופת תשלום הפרמיות לתקופת הפיצוי. תקופת הפיצוי נקובה בפוליסה לפי בחירת המבוטח ברכישת הביטוח. בדרך כלל תקופת הפיצוי היא 3 שנים או 5 שנים או לכל החיים, ללא קשר מה היה תקופת תשלום הפרמיות.

+

בחלק מתכניות הביטוח שברשותי כתוב שאהיה זכאי לפיצוי ובחלק מהתוכניות כתוב שיפוי, מה ההבדל ביניהם?

פיצוי הוא תגמולי ביטוח קבועים מראש, המשולמים בקרות מקרה הביטוח ללא תלות כלשהי בהוצאות שהוציא המבוטח. שיפוי הינו תגמולי ביטוח המשולמים לספק השירות או למבוטח להחזר הוצאות שהוציא בפועל כפוף להצגת קבלות, ולא יותר מהסכום הקבוע בפוליסה.

+

הציעו לי להצטרף לתוכנית ביטוח בפרמיה קבועה. האם היא קבועה לכל החיים?

דמי ביטוח (פרמיה) הנקבעים במועד תחילת הביטוח אינם משתנים על פי גילו של המבוטח (למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן).

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד