חיפוש
!קלי איתך

פתרונות תפעול פנסיוני

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, מטפל בתנאים בהם ניתן שהעובד יקבל שירותי שיווק פנסיוני והמעסיק יקבל שירותי תפעול פנסיוני, מאותו הסוכן. מטרת התיקון היא לצמצם את ניגודי העניינים בקבלת שני סוגי השירותים מאותו גורם.

מהו
תפעול
פנסיוני

image face

התיקון מגדיר מהם שירותי תפעול פנסיוני וקובע כי הם יהיו לפחות אחד מאלה: 1. הפקדת כספים בעבור עובדיו של המעסיק לגופים המוסדיים; 2. העברת מידע לגופים המוסדיים בגין הפקדת הכספים; 3. טיפול במשוב לבקרה בין הגופים המוסדיים לבין המעסיק, בגין הפקדת כספים; 4. פעולות נוספות שיקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. לסיכום, חל איסור על המעסיק לקבל שירותי תפעול מסוכן ביטוח או מנהל הסדרים פנסיוניים, שנותן גם שירותי שיווק פנסיוני לעובדי המעסיק.

הפתרון

image face

מעסיק הבוחר לעבוד עם גורם אחד שנותן שירותי שיווק פנסיוני לעובדיו וגם מבצע בפועל את התפעול הפנסיוני חייב לעמוד בתנאים הבאים: 1. סוכן הביטוח יגבה מהמעסיק בלבד, בכל חודש דמי סליקה, בעד שירותי התפעול, בעבור כל עובד, שלא יפחתו מאחד מאלה, לפי הגבוה: א. שיעור של 0.6% בתוספת מע"מ, מהתשלומים שהופקדו על-ידי מעסיק לקופת הגמל. ב. סך 10.5 ₪ בתוספת מע"מ, צמוד למדד ינואר 2016. 2. עמלת ההפצה שמשלם הגוף המוסדי לסוכן הביטוח, תפחת בשיעור דמי הסליקה שהמעסיק משלם לסוכן הביטוח או ל-0, לפי הגבוה. מעסיק אשר יבחר לא לקבל שירותי תפעול מאותו גורם שנותן שירותי שיווק פנסיוני לעובדיו, אלא מסוכן ביטוח אחר או מגוף מתפעל אחר, במקרה זה דמי הסליקה יקבעו במו"מ בין המעסיק לבין הגוף המתפעל ולא ע"פ החקיקה.

אנו בקלי ייעוץ למעסיק נסייע לך המעסיק לבחון את הפתרונות הקיימים ולבחור באפשרות המתאימה לך.

רוצים שניגע אליכם לפגישת היכרות ללא התחייבות? לחצו כאן

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
יישום אופטימלי של הרפורמות
פתרונות תפעול פנסיוני
בדיקת התכניות הפנסיוניות של העובדים
גיבוש מפרטי שירות
ניהול מכרזים פנסיוניים
תכנון פרישה לעובד
הוזלת עלויות למעסיק ולעובד