חיפוש
!קלי איתך

הפרשות פנסיוניות לעובדים החתומים על סעיף 14

עיקרי החוק – האישור הכללי וסעיף 14:

ב-30 ביוני 1998 פורסם אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים. לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בו נקבע כי תשלום לתוכנית פנסיונית, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על הצדדים או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר.

האישור ניתן באופן כללי לכל מעביד שיענה על התנאים הנקובים בו, ואינו מחייב כל מעביד לפנות בנפרד לקבלת אישור כאמור, כפי שהיה עד לפרסום אישור זה.

המועד שממנו יחול האישור הכללי

האישור חל על תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של האישור האמור, קרי 30.6.1998.

האישור חל על תשלומים ששילם מעביד בעד עובדו: לקרן פנסיה מקיפה ו/או לביטוח מנהלים.

האישור הכללי מפרט את שיעורי תשלומי המעביד לקופות המעניקים  פטור אוטומטי מהשלמת פיצויים

  • תשלומי המעביד לקרן פנסיה בגובה 14.33% מהשכר או 12% +2.33% לפיצויים. לא שילם המעביד בנוסף ל-12% גם 2.33%, הפטור בגין כספי הפיצויים יהיה 72%.
  • תשלומי המעביד לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה:
    13.33% מהשכר + אובדן כושר עבודה בתוכנית שאישר הממונה על שוק ההון, בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של 2.5% מן השכר המופטר, לפי הנמוך ביניהם (להלן: "תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה").

לתשומת לבכם,

מעסיקים המפקידים שיעורים השונים מהמפורט באישור הכללי ומעוניינים לקבל פטור לפי האישור הכללי על הפיצויים, חייבים לפנות למשרד התמ"ת לקבלת אישורים פרטניים לכל עובד, ללא קבלת אישור זה אין כל פטור למעביד וסעיף 14 לא חל עליו . גובה הפטור יהיה לפי שיקול דעתו של הממונה במשרד התמ"ת ובהתאם לשיעורי ההפקדות של המעסיק .

לדוגמא: הפקדות מעסיק בשיעור של 13.33% לקרן פנסיה במקום % 14.33 כפי שמורה האישור הכללי, יקנה פטור חלקי של 93.33% לפיצויים, מותנה בקבלת אישור פרטני מהתמ"ת ולא כפי שסבורים חלק מהמעסיקים שהפטור בגובה 93.33% הינו אוטומטי.    

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כתבות ומאמרים