חיפוש
!קלי איתך

חוזר יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

ב-25 בדצמבר 2016, פרסמה רשות המיסים חוזר בנושא "יתרות צבורות בקופה המרכזית לפיצויים".

ב-25 בדצמבר 2016, פרסמה רשות המיסים  חוזר בנושא "יתרות צבורות בקופה המרכזית לפיצויים".

במסגרת החוזר נקבעו כללים אודות:

 • השימוש בכספים הצבורים
 • כללי המיסוי החלים עליהם
 • שימוש ב "סכומים עודפים"
 • כללים להפקדת הסכומים בקופות האישיות של העובדים

להלן הפעולות אותן נדרש המעסיק לבצע בהתאם לחוזר:

 1. מתן הצהרה לחברה המנהלת את הקופה:
  • על המעסיק לשלוח הצהרה לחברה המנהלת את קופת הפיצויים המרכזית כי הוא מעסיק עובדים וכי הוא פועל על פי הוראות החוזר
  • במידה והמעסיק לא יעביר הצהרה עד לתאריך 31.12.18 - הקופה תנכה מס במקור בשיעור של 40%. 
 1. שימוש ב"סכומים עודפים":

לצורך חישוב ה"סכומים העודפים", יש לבצע מיפוי של יתרות הכספים בקופה שבבעלות המעסיק, נכון לסוף שנת 2016, את המיפוי יש לבצע על פי המרכיבים בטבלה שלהלן:

מרכיב הקופה

הגדרה

שימוש בכספים

"סכום במחלוקת"

זהו סכום המיועד לכיסוי תביעה משפטית קיימת בנוגע לחבות כספי פיצויים עבור עובדים שהועסקו ביום הקובע 31.12.2007 או קודם לכן. יש לשלוח את הצהרת היועץ המשפטי של המעסיק

על המעסיק ליעד סכום בקופה המרכזית למטרה זו.

"חבות לעובדי 2007"

סך החבות לפיצויים לכלל עובדי המעסיק ובעלי שליטה, אשר היו עובדים ביום הקובע 31.12.2007

 

"סכום לעובדי 2007 "

סך החבות לעובדי 2007 ובניכוי היתרות לפיצויים הצבורות בקופות האישיות על שם העובדים

באפשרות המעסיק, לבחור להמשיך לנהל את הכספים בקופה או לחילופין לפרק לקופות אישיות  על שם העובדים

"סכום העודף בקופה"

יתרת הקופה בניכוי הסכום במחלוקת ובניכוי הסכום לעובדי 2007

עלה סכום העודף מעל 10% מהחבות לעובדי 2007, במקרה זה, המעסיק נדרש להעביר את העודף לקופות האישיות על שם העובדים.

 

במקרה ש"סכום העודף בקופה"  עולה על 10% מהחבות לעובדי 2007:

 • יש לבצע חלוקה של העודף שהוא מעל 10% לקופות האישיות של העובדים, ללא קשר במועד תחילת העסקתם
 • יש להציג לקופה אישור מרואה חשבון או עורך דין המאשר כי הכספים אכן הינם עודף
 • למעסיק לא תותר הוצאה עבור הפקדות לעובדים למרכיב הפיצויים בשנת 2017 עד לניצול יתרת העודף
 • העברת הכספים לקופות העובדים לא תותר כהוצאה (ההוצאה הוכרה בעת ההפקדה לקופה המרכזית)
 • הכספים המועברים לקופות העובדים הינם חלף ההפקדות השוטפות לקופות העובדים
 • יש לבצע את הפעולות לעיל מידי שנה עד לחיסול הקופה המרכזית לפיצויים.

 

יתרות הכספים בקופה המרכזית: (הסכום לעובדי 2007 בניכוי הסכום במחלוקת)

 • המעסיק יכול לבחור לבצע חלוקה לקופות אישיות על שם העובדים שתחילת העסקתם לפני המועד הקובע
 • נדרש אישור רואה חשבון/עורך דין כל שמעסיק המאשר כי הכספים אכן מיועדים לעובדים כאמור.
 • העברת הכספים לקופת העובדים לא תותר כהוצאה (ההוצאה הוכרה בעת ההפקדה לקופה המרכזית)
 • הכספים המועברים לקופות העובדים הינם חלף ההפקדות השוטפות לקופות העובדים
 • יש לבצע את הפעולות לעיל כל שנה עד לחיסול הקופה המרכזית לפיצויים

 

* הוראות החוזר יחולו רק כאשר קיימת זהות מוחלטת בין המעסיק (בעל הקופה המרכזית) ובין המעסיק של העובדים לקופתם מועברים הכספים.  במקרה בו אין זהות מוחלטת, יש להסדיר את הבעלות על הקופות ולפעול בהתאם להנחיות בחוזר סעיף 2.4.

 להלן דוגמא מספרית מתוך החוזר של רשות המיסים –

  

  

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כתבות ומאמרים