חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

א.כ.ע. - אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית מתום תקופת המתנה המצוינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המכסימלי עומד על 75 אחוזים ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט.

אגרת חוב

היא תעודת התחייבות לתשלום. מנפיק איגרת החוב מקבל את הסכום הנקוב באיגרת מרוכש האיגרת מראש, ומתחייב לשלם את הסכום הנקוב, בתוספת ריבית, במועד מאוחר יותר. תשלום החוב יכול להתבצע בבת אחת (פדיון שטרות) או לשיעורין, והערבות לחוב עשויה להיות התחייבותו של מנפיק האיגרת או קניין ממשי. סוג מוכר של איגרת חוב

אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית, מתום תקופת המתנה המצויינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המקסימלי עומד על 75% ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט.

<<  למידע נוסף

אופציה

אופציה היא מכשיר פיננסי וכלי כלכלי המאפשר לסחור על מחירו העתידי של נכס מסוים. נותן האופציה (המכונה גם "כותב האופציה") מעניק לבעל האופציה (מי שרוכש אותה) זכות ברירה, בהתאם לסוג האופציה: במקרה של אופציית קנייה, בעל האופציה זכאי לקנות מנותן האופציה נכס מוגדר ("נכס הבסיס") במחיר קבוע מראש ("מחיר מימוש"

אורתודנט

רופא/ת שיניים בעל/ת תעודת מומחה לאורתודנטיה מטעם הרשויות המוסמכות בישראל.

אי.די.אל.

פעולות בסיסיות יום יומיות שאין המבוטח מסוגל לבצע בעצמו עקב מצבו הסיעודי. הפעולות הן : לצאת מהמיטה, ללכת, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הצרכים ולהתלבש.

איגרות-חוב מיועדות

איגרות-חוב ממשלתיות לא סחירות בעלות תשואה מובטחת המונפקות לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנחתמו עמן. איגרות-חוב ממשלתיות (Government Bonds) איגרות-חוב המונפקות על-ידי מדינת ישראל באמצעות בנק ישראל. איגרות-חוב קונצרניות (Corporate Bonds) איגרות-חוב המונפקת על-ידי פירמות ומהוות כלי גיוס

אמיסיות

הפקדות בחשב הכללי באוצר הכוללות מילוות שונים והפקדות.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק