חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

דיווח לעמיתים

החל משנת 2007 חלה חובת דיווח לעמיתים פעם ברבעון על מצב הקופה בניגוד למה שהיה נהוג עד 2007 – דיווח שנתי בלבד. (החל מרבעון שני)

דמי ניהול

תשלום המשולם להנהלת קופת הגמל בשל ניהול תיק השקעות העמיתים וניהול זכויותיהם. שיעור דמי הניהול המותר לניכוי לקופה לא יעלה על זה שאושר לקופה על ידי נציב מס הכנסה במסגרת התקנון שלה. דמי הניהול נגבים בתשלומים חודשיים רצופים, ושיעורם החודשי לא יעלה על החלק ה-12 של דמי גובה דמי הניהול כפי שנקבע בתקנון הקו

דמי ניהול מפרמיה/מצבירה

המחיר שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. דמי ניהול מהפרמיה מנוכים בכל חודש מההפקדה שעוברת לתוכנית הפנסיונית של המבוטחץ דמי ניהול מצבירה מנוכים אחת לשנה מהחיסכון אותו צבר המבוטח.

דף פרטי הביטוח

נתוני ההסכם הביטוחי, שנערך בין המבטח למבוטח המסוים בצרוף לתנאים האחידים, המהווים את הפוליסה.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק