חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

נותן שירות שבהסכם

מנתח, בית חולים וכל רופא או גוף אחר עימו קשורה או תתקשר חברת הביטוח בהסכם ובלבד שהיה צד להסכם עם החברה במועד התביעה.

ניכוי ע"פ סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום המופקד בקופת הגמל. סכום ההפקדה לצורך קבלת הניכוי מוגבל בתקרה של 7% לעצמאי מההכנסה המזכה.

ניתוח

פעולה פולשנית-חודרנית (Invasive Procedure) החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. במסגרת זו ייראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית איברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן רי

ניתוח אלקטיבי

ניתוח שהצורך בו היה צפוי ואשר קבלת המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא המבוטח הופנה לניתוח על-ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים).

ניתוח חירום

ניתוח פתאומי ובלתי צפוי שבוצע במבוטח באופן מיידי לאחר שאושפז בהמשך לביקור בחדר מיון של בית חולים.

ניתוח קוסמטי

ניתוח הקשור באופן ישיר או עקיף למטרת יופי ו/או אסטטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה וניתוח קיצור מעיים, ולמעט ניתוח שיקום שד לאחר כריתת שד.

נכות מוחלטת (מקצועית)

סכום הביטוח ישולם אם עקב מחלה או תאונה, נשלל מהמבוטח באופן מוחלט או תמידי הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוקו ועקב כך אינו מסוגל באופן תמידי הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוקו ועקב כך אינו מסוגל באופן תמידי לעסוק בעיסוק סביר ומתאים בהתחשב בהשכלתו, נסיונו ויכולתו. לאחר תשלום סכום הביטוח, יוקטן סכום הביטוח ל

נכות מוחלטת (רגילה)

סכום הביטוח ישולם אם המבוטח הפך באופן מוחלט ותמידי לנכה בשיעור של 100%, ועקב כך אינו מסוגל לעסוק בעבודה כלשהי תמורת תגמול או רווח. לאחר תשלום סכום הביטוח, יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה בסכום ששולם עקב מקרה הנכות.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק