חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

פוליסה

מסמך המכיל את התחייבותו הרשמית של המבטח באשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי, עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך; בכפוף לסייגים וההתניות המצוינים בה.

פוליסה מוקפאת

פוליסה שתשלום הפרמיות בגינה הופסק (פוליסה מסולקת).

פיזור סיכון

השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפים שונים כאשר נמנעים "מלשים את כל הביצים בסל אחד".

פיצוי

סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח.

פיצוי

סכום ביטוח קבוע ומוסכם מראש שישולם בקרות מקרה הביטוח על-ידי חברת הביטוח.

פעולות אי.די.אל (ביטוח סיעודי)

פעולות בסיסיות יום יומיות שאין המבוטח מסוגל לבצע בעצמו עקב מצבו הסיעודי. הפעולות הן : יציאה מהמיטה, הליכה, רחיצה, אכילה ושתייה, שליטה על הצרכים והתלבשות.

פערי ארביטראז'

פער מלאכותי במחיר שמבטיח רווח בטוח. למשל מחזיק מניה בישראל אשר נסחרת ביום שישי בארה"ב ערכה עולה שם משמעותית ויש עד לחידוש המסחר בישראל ביום א' שני מחירים שונים לאותה מניה, השוני במחיר עד שאלו משתווים מכונה ארביטראז'.

פריודונט

רופא שיניים המטפל במחלות חניכיים (רקמות התמיכה הרכות והגרמיות) בעל תעודת מומחה של פריודונט מטעם הרשויות המוסמכות בישראל.

פרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

פרמיה

סך כל התשלומים שהמבוטח ובעל הפוליסה שילמו במשך שנת הדיווח עבור הפוליסה .

פרמיה לחסכון

הפרמיה ששולמה לחברה בניכוי דמי הניהול מפרמיה זו ובניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים , אם היו כאלה.

פרמיה משתנה

פרמיה המשתנה מעת לעת במהלך תקופת הביטוח.

פרמיה משתנה

פרמיה שמשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתקופה המצוינת.

פרמיה קבועה

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדה) במשך תקופת הביטוח.

פרמיה קבועה

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדתה למדד המחירים לצרכן) במשך תקופת הביטוח.

פרנצ'יזה

בתום תקופת ההמתנה, בביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר המבוטח מתחיל בקבלת הפיצוי החודשי, תשלם חברת הביטוח פיצוי רטרואקטיבי נוסף.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק