חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

רופא מומחה

רופא שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים באותו התחום.

רופא שיניים

אדם העוסק ברפואת שיניים על פי רישיון כחוק מטעם הרשויות המוסכות בישראל.

ריבית הליבור (LIBOR)

שער הריבית הבין-בנקאית המשמש לביצוע עיסקאות בינלאומיות. שיעור הריבית נקבע על-ידי ממוצע הריביות הבין-בנקאיות של ארבעה בנקים מתוך שמונת הבנקים הגדולים בלונדון.

ריבית קופה

הריבית הממוצעת על הפקדות קצרות מועד שקיבלה הקופה בעד תקופה כלשהי, או שיכולה הייתה לקבל בעד תקופה כלשהי. עד ה 3/4/2005 זוכה עמית בריבית קופה (הנקבעת על ידי בנק ישראל) בעד התקופה שמן היום הראשון לאחר יום ההפקדה ועד ליום האחרון בחודש ההפקדה.החל מ ה 3/4/2005 עם המעבר לחישוב תשואה יומי,ושערוך יומי הופסקה

ריסק

ביטוח למקרה מוות בלבד ללא רכיב חיסכון. סכום הביטוח בתוכנית זו ישולם למוטב במות המבוטח .

<<  למידע נוסף

רצף ביטוחי (המשכיות)

אפשרות מעבר מפוליסה קיבוצית לפוליסה פרטית ללא בחינה מחודשת של מצבו הבריאותי של המבוטח וללא תקופת אכשרה.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק