חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

טופס 17

טופס התחייבות של קופת החולים שבה חבר המבוטח, הניתן לטובת מוסדות רפואיים עבור הוצאות רפואיות הכלולות בסל הבריאות.

טיפול מיוחד בחו"ל

ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל שמתקיימים בהם התנאים הבאים: הטיפול המיוחד אינו ניתן לביצוע בארץ ואין לו טיפול או ניתוח חלופי בישראל. סיכויי הצלחת הטיפול בחו"ל גבוהים משמעותית מסיכויי ההצלחה בארץ. זמן ההמתנה לביצוע הטיפול המיוחד או החלופי בישראל עולה על הזמן הסביר וקיים סיכון להחרפה משמעותית במצבו הרפ

טיפול רפואי חלופי

טיפול רפואי הניתן לביצוע בישראל ואשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג את אותה התוצאה הרפואית המושגת על ידי טיפול רפואי אחר שאינו ניתן לביצוע בישראל, ובלבד שאינו כרוך בסיכוי גבוה יותר לתוצאות גופניות חמורות יותר למטופל.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק