חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

חיסכון פנסיוני

סוג הצמדה

סוג ההצמדה של תגמולי ביטוח: למדד, לדולר או משתתף ברווחים, לפי תנאי הפוליסה.

סוכן ביטוח

אדם הפועל כשלוח חברת הביטוח מול המבוטח לענין תיווך בעסקי הביטוח. סוכן הביטוח גובה בשם החברה את דמי הביטוח מהמבוטחים והוא מטפל בעניניהם מול חברת הביטוח.

סכום ביטוח

הסכום המירבי הנקוב בפוליסה בו תחוייב החברה לשלם בגין מקרה הביטוח.

סכום בתום התקופה

סכום החסכון שנצבר נכון ליום תום תקופת הביטוח. בתוכניות הוניות, ניתן לקבל את הסכום בתשלום חד פעמי. בתוכניות גמלא ניתן לקבל את הסכום בתשלומים חודשיים. כגימלא. בפוליסות בהן משולמות פרמיות שוטפות, הסכום מחושב בהנחה שהפרמיה החודשית האחרונה תמשיך להשתלם עד תאריך תום התקופה.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק