כעבור חצי שנה: ענף ההשתלמות מציג תשואה שלילית שוב

ירידה לצורך עלייה או שינוי כיוון? לאחר שישה חודשים של תשואה חיובית, נרשמה תשואה שלילית בקרנות ההשתלמות במסלול הכללי.

התשואה הממוצעת של עשר הקרנות הגדולות היתה שלילית בשיעור של 0.2% באוגוסט. התשואה השלילית נרשמה על רקע מגמת הירידות בבורסה באחוזת בית, בדומה לבורסות המובילות בעולם. מדדי ת"א־35 ות"א־90 ירדו באוגוסט ב־1.5% וב־2% בהתאמה, בעוד S&P 500 ירד ב־1.8% ונאסד"ק ב־2.2%.

באוגוסט התפרסמו דו"חות החברות הציבוריות בת"א. בנוסף, הורד ברמה אחת דירוג האשראי של ארה"ב מ־AAA, הדירוג הגבוה ביותר, ל־AA+. גם לסביבת הריבית הגבוהה היתה השפעה על התשואה.
הריבית בישראל ובארה"ב אומנם נותרה על כנה בחודש שעבר, אולם הבנק המרכזי של בריטניה העלה את הריבית ל־5.25%, השיעור הגבוה ביותר מאז 2008.
במקום הראשון בטבלת התשואות של קרנות ההשתלמות באוגוסט נמצאת הקרן של מגדל, עם תשואה חיובית של 0.09%, והיא הקרן היחידה שהצליחה להניב תשואה חיובית בחודש שעבר.
מתחילת השנה עלתה הקרן של מגדל ב־7.3%. ארז מגדלי, מנהל ההשקעות הראשי של מגדל, תולה את התשואה החיובית של הקרן באוגוסט בתשואות החיוביות שהניבו הנכסים הלא סחירים שלה והשיערוכים החיוביים שנעשו בחלק מהנכסים.
על פי נתוני הקרן, נכון לחודש יוני, כמעט 36% מנכסי הקרן הם לא סחירים, דוגמת הלוואות לחברות פרטיות או לצרכנים, לצד השקעה בנכסי נדל"ן ותשתיות.
על פי מגדלי, "התיק שלנו משלב רכיב לא סחיר על מנת לייצב את התשואות של התיק לאורך זמן. ההחזקה הגבוהה בנכסים לא סחירים עזרה לנו ב־2022. זה נכון לקרנות ההשתלמות והתיקים הפנסיוניים".

כתבות נוספות באותו נושא