חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

שאלות ותשובות

גמל והשתלמות

+

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר החוקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

+

לאיזו קופת גמל אני יכול להצטרף?

לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים זכאי להצטרף עובד שכיר. לקופת גמל לתגמולים לעצמאים זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד). לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. לקופה מרכזית לפיצויים ולקופה לדמי מחלה זכאי להצטרף רק מעביד (המשלם משכורת).

+

איך אדע לאיזו קופה כדאי לי להצטרף?

קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן העמיתים ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. את המידע ההשוואתי בין קופות הגמל ניתן למצוא באתר שלנו. קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. כמו כן מומלץ להשוות את הפרסומים שמפרסמת הקופה עם המידע והנתונים המוצגים באתר.

+

האם ניתן לשנות את ההפקדה החודשית לקופת הגמל?

הסכום המופקד לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים הנו אחוז מסויים ממשכורת הברוטו המדווחת של העובד, לפי הקבוע בחוק ועל פי הסכם ההתקשרות בין העובד למעביד. ניתן להגדיל את סכום ההפקדה כל עוד אחוז ההפקדה אינו עולה על הקבוע בחוק.

+

איך אני יכול לדעת מה קורה בקופת הגמל שלי?

באתר שלנו ניתן למצוא מידע עדכני מפורט על קופות הגמל. הלקוחות שלנו מתעדכנים באופן שוטף ויומיומי אחר המוצרים שלהם באתר. על הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני לספק לחוסכים מידע על החיסכון שלהם באופן שוטף ובצורה מסודרת. בתום כל שנה, שלושה חודשים מתום הרבעון האחרון, נשלח לכל עמית דו"ח המסכם את מצב קופתו (יתרות, רווחים, תשואות ועוד). בנוסף, אחת לרבעון, 60 יום מתום הרבעון, נשלח דו"ח מסכם לכל עמית פעיל (שבוצעו תנועות בחשבונו) וכן, לכל עמית שיתרתו עולה על 50 אלף שקלים. כעת, עם התפתחות טכנולוגיות האינטרנט, ניתן לעקוב אחרי החיסכון באופן שוטף ויומיומי.

+

האם ניתן להעביר קופת גמל מחברה אחת לאחרת?

העברת קופת גמל היא מהלך פשוט. בכל רגע נתון באפשרותך להעביר את הכספים וההפקדות לקופת גמל אחרת. זכויותיך נשמרות במלואן והמעבר אינו כרוך בעלות.

+

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאיים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם. קרן השתלמות לשכירים – קרן השתלמות בה העובד והמעביד מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת המעביד היא ביחס של 1:3 או 1:2 להפקדתו של העובד. קרן השתלמות לעצמאיים – קרן השתלמות ליחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד

+

האם המעסיק שלי חייב לתת לי קרן השתלמות?

במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעסיק לתת את הקרן לעובדיו בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות נתונה למשא-ומתן בין העובד למעסיק.

+

איזה יתרון יש לחיסכון בקרן השתלמות על-פני תוכניות חיסכון אחרות?

חיסכון בקרן השתלמות מקנה פטור ממס רווח הון על הרווחים שנצברו בקרן בגין הפקדות עד התקרה המוטבת. בנוסף עצמאים נהנים מהטבת מס בגין ההפקדה לקרן. עבור שכירים, חלקו של המעביד עד התקרה המוטבת אינו חייב במס בידי העובד.

+

האם אני יכול להצטרף לקרן השתלמות בתור עצמאי?

לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד

+

איך אני יכול לדעת איזו קרן השתלמות הכי טובה בשבילי?

בחירת קרן השתלמות היא בהתאם לשיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתוכנית חסכון או בשוק ההון: חוסנו של הגוף המנהל, מדיניות ההשקעות של הקרן, ביצועי הקרן בשנים האחרונות יחסית לקרנות אחרות וכדומה. בפגישה עם נציג של "קלי שוקי הון" נוכל לעזור לך לבחור את קרן ההשתלמות מתוך מבחר בתי ההשקעות השונים.

+

מתי אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי בקרן ההשתלמות?

למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו; לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן; בפטירת המבוטח.

+

יש לי קרן השתלמות נזילה. אני מעוניין לבצע משיכה של הכספים. תוך כמה זמן הכסף אמור לעבור לחשבוני מיום הבקשה?

בהנחה כי בקשת המשיכה תקינה והכספים אכן נזילים, הכספים יועברו לחשבונך תוך ארבעה ימי עסקים. אולם אם חל מועד קבלת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית הקרן לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש. חשוב וכדאי לדעת: במידה וחשבון העו"ש שלך מנוהל בבנק שאינו הבנק המתפעל של הקרן, יעבור יום עסקים נוסף עד שהכספים יופקדו בחשבונך, בשל פעולת העברת הכספים בין הבנקים

+

מדוע לא כדאי למשוך את קרן ההשתלמות גם כאשר היא נזילה?

כל עוד אינך מושך את הכספים, הם ממשיכים לצבור תשואה החיסכון בקרן ההשתלמות משתלם יותר מכל תוכנית חיסכון אחרת בשל הפטור מתשלום מס רווח הון הכספים יישארו נזילים גם אם אינך מושך אותם. תוכל למשוך אותם בכל עת שתרצה

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367111
03
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד