אביזר מושתל/תותב

כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים
בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח (כגון: עדשה, פרק ירך וכו' ) למעט תותבת
שיניים, שתל דנטלי ושתל המושתל במהלך השתלה.

כתבות נוספות באותו נושא