בית חולים פרטי

בית חולים בישראל שהוא בבעלות פרטית ושאינו בית חולים ציבורי כללי.

כתבות נוספות באותו נושא