בית חולים

מוסד רפואי המוכר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כבית חולים כללי.

כתבות נוספות באותו נושא