גיל כניסה

גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח.

כתבות נוספות באותו נושא