טיפול מחליף ניתוח

טיפול המבוצע ע"י רופא מומחה כתחליף לביצוע ניתוח, אשר ע"פ אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה דומה למטרת הניתוח שאותו מחליף.

כתבות נוספות באותו נושא