טיפול מיוחד בחו"ל

טיפול רפואי בחו"ל לרבות ניתוח אשר רופא מומחה בתחום הרלוונטי בישראל קבע, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הרפואי של המבוטח מחייב את ביצועו.
בכל פוליסה מופרטים תנאי סף בהם נדרש הטיפול המיוחד ו/או מצבו הרפואי של המבוטח לעמוד כדי שהביטוח ישתתף בעלותו.

כתבות נוספות באותו נושא