מעורב

תוכנית המשלבת ביטוח וחסכון. סכום הביטוח ישולם למוטב אם ארע מקרה ביטוח לפני תום תקופת הביטוח, או למבוטח בתום תקופת החיסכון.

כתבות נוספות באותו נושא