מצב רפואי קודם קיים

מצבו הרפואי של המבוטח בטרם התחיל הביטוח.

כתבות נוספות באותו נושא