סכום הביטוח

הסכום המרבי שחברת הביטוח מתחייבת לשלם בגין כל אחד ממקרי הביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה בכל פרק או נספח שצורף לפוליסה.

כתבות נוספות באותו נושא