פרמיה משתנה

פרמיה שמשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתקופה המצוינת וכמפורט בתנאי הפוליסה.

כתבות נוספות באותו נושא