חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מדריך לבחירת קופת גמל וקרן השתלמות

שני שכירים באותו מקום עבודה, בעלי שכר ותנאים סוציאליים זהים. הראשון בדק התייעץ ושיפר. השני התעצל. במועד משיכת הכספים, "העושר הפיננסי" של הראשון יהיה גבוה בעשרות ואפילו מאות אחוזים מהשני. מה עשוי לתרום משמעותית להגדלת העושר הפיננסי האישי? ביצועים טובים של מי שמנהל את הכסף שלכם לאורך זמן עושה את ההבדל.

איך לבחור קופת גמל וקרן השתלמות?

כגוף המייצג מגוון רחב של בתי השקעות וביטוח ומתמחה בתחום זה, ריכזנו עבורך 5 כללי זהב לבחירת קופת גמל וקרן השתלמות בצורה יעילה:

  1. בחרו מסלול השקעה - הגנתי, ממשלתי, מאוזן, אקטיבי או נועז 
  2. בחנו את תשואות הקופה בטווחים שונים
  3. בחנו את מדדי האיכות והסיכון של הקופה 
  4. בחנו את הנכסים שהקופה מחזיקה - מניות, פיזור גאוגרפי, נכסים מסוכנים ועוד
  5. דמי ניהול

1. כלל ראשון - בחירת מסלול השקעה המתאים לצרכיך האישיים

קופת גמל היא תיק השקעות המורכב מתמהיל ניירות ערך כגון: מניות, קרנות נאמנות, אגרות חוב מדינה וחברות וכן נכסים שאינם סחירים (נכסים שאינם נסחרים בבורסות בארץ או בחו"ל).
ועדת ההשקעות של קבוצת קלי חילקה את כל הקופות למסלולי השקעה על פי רמת סיכון משוקללת, כדי להתאים את ההשקעה לציפיות וצרכי הלקוח. בחירה של מסלול ההשקעה, כלומר אחוז הנכסים המסוכנים המוחזק בפועל בקופת הגמל, הוא המרכיב הראשון בתהליך ההשוואה.

באופן כללי ניתן לחלק את מסלולי ההשקעה ל-5 סוגים, על פי רמות הסיכון, מהנמוך לגבוה:

מסלול ממשלתי - ללא מניות אחזקה של למעלה מ-90% אג"חים ממשלתיים.
מסלול זה מתאים למי שבכוונתו לפרוע את הסכומים בתוך זמן קצר (עד שנה) למטרה מוגדרת (רכישת דירה, יציאה לגמלאות). מטבע הדברים מסלול זה מניב תשואות נמוכות יותר לאורך זמן אך בסיכון נמוך יותר.

מסלול  הגנתי – אחזקה של 20%-5% באפיק המנייתי 
המסלול מתאים למשקיע למי שאינו חש בנוח עם סיכון מוגבר (לקוחות שונאי סיכון). משיכת הכספים מיועדת לטווחים של שנה עד שנתיים. מסלול זה מתאים לאוכלוסיה המעוניינת לשמור על הערך הריאלי של הכספים.

מסלול  מאוזן – אחזקה של 20%- 40% באפיק המנייתי 
המסלול מתאים למשקיע הממוצע המעוניין בתשואה בינונית לעומת סיכון בינוני. משיכת הכספים מיועדת לטווחים של בין 2-5 שנים. מסלול זה מתאים למרבית האוכלוסייה. חשוב להדגיש כי יש לבחון את הנכסים בפועל שכן יש הבדל בין אחוז אחזקה של 10% במניות לעומת 30% - ראו גם כלל מס' 4.

מסלול  אקטיבי – אחזקה של 40%- 60% באפיק המנייתי 
המסלול מתאים לאלו המבקשים להגדיל סיכון באופן מבוקר. המסלול מתאים לאלו המבקשים לפרוע את הסכומים בטווח הבינוני-ארוך (10-5 שנים) או שברשותם הון נזיל גדול והם מבקשים להגדיל את החלק המנייתי בקופות הגמל, על חשבון השקעות נזילות אחרות, לאור הפטור ממס רווחי הון החל על אפיק זה.

מסלול נועז – אחזקה של 50% מניות ומעלה
מסלול זה מתאים למשקיעים לטווח ארוך מאוד למעלה מ-10 שנים וכן לאוהבי סיכון. נדגיש כי אחוז מניות גבוה מהווה השקעה מסוכנת ובטווח הארוך ההשקעה עשויה לסבול לעיתים מעליות וירידות חדות בתשואה ולכן מסלול זה אינו מתאים לכל אחד.

2. כלל שני - בחן את תשואות הקופה בטווחים שונים

השלב הבא בבחירת קופות גמל הינו בדיקת התשואות המהוות את המרכיב החשוב ביותר בהשקעה. חשוב מאוד להשוות תשואות במסלולים זהים – אין זה נכון להשוות קופה מנייתית לקופה סולידית שכן הסיכון הוא שונה.

כיצד יש לבצע את ההשוואה?
תשואה לטווח קצר 12 חודשים 
- בדיקת התשואה המצטברת לטווח של 12 חודשים תציג תמונה אקטואלית טובה וחשובה אך לא מספקת לגבי הביצועים לתקופה ארוכה יותר.
תשואה לטווח בינוני 36 חודשים - לקבלת תמונה רחבה יותר על יכולות הביצוע והעקביות של ביצועי מנהל ההשקעות יש לבחון גם למשך 36 חודשים.

3. כלל שלישי - בחנו את מדדי הסיכון והאיכות של הקופה

לאחר שדירגנו את הקופות בתשואות הגבוהות ביותר לטווחים של 12-36 חודשים, נבחר ביניהן את הקופות שהשיגו תשואה זו תוך נטילת הסיכונים הנמוכים יותר. יודגש כי תשואה העבר אינה מעידה על תשואה העתיד וגוף שהשיג תשואה ממוצעת טובה בעבר, אין הכרח שישיג תשואה ממוצעת דומה גם בעתיד. מספר מדדי סיכון לבחינת התשואות.
סטיית תקן – מדד סיכון בסיסי  - על מנת לבחון את הסיכון שהיה קיים בהשגת התשואה, מודדים את ההתנהגות שלה ביחס לממוצע (תנודתיות). סטיית התקן מודדת את הסטייה של התשואה השוטפת מהממוצעת. סטייה נמוכה מעידה על התנהגות עקבית ומעניקה מעין "תעודת הביטוח" שהתשואה שהושגה בעבר תושג גם בעתיד.
מדד שארפ  – מדד משולב תשואה ביחס לסיכון מדד זה בוחן התשואות לעומת סטיות התקן. התשואה המחושבת הינה בניכוי ריבית חסרת סיכון (לדוגמא: ריבית המק'מ לאותה התקופה) מחולקת בסטיית התקן. המדד המתקבל עוזר לבחון את עודף התשואה לעומת כל יחידת סיכון. מדד זה נחשב יעיל ומרבים להשתמש בו בהערכת ביצועים של נכסים פיננסיים שונים
מדד עקביות – מדד איכות - על מנת לבחון את איכות הניהול לאורך זמן, פיתחנו מדד המודד מידי חודש את התשואה העודפת של הקופה לעומת התשואה הממוצעת של קופות דומות באותו מסלול השקעה.
רמת סיכון משוקללת – מדד סיכון - ועדת ההשקעות של קלי שוקי הון פילחה את נכסי הקופות לארבע קבוצות סיכון ולכל נכס ניתן פקטור סיכון, כאשר למניות ניתן פקטור מלא- 100%, לאג"ח מדורגות נמוך- 70%, אג"ח בדירוג גבוה- 30%  ואג"ח ממשלתי ומזומן 0%. באמצעות הפקטור ניתן  לקבל ציון משוקלל המאפיין את הסיכון הכולל של נכסי הקופה, כדי לבצע השוואה נכונה יש להשוות את הקופות שנמצאות במסלול זהה.

4. כלל רביעי - בחנו את הנכסים שהקופה מחזיקה

סוגי הנכסים המוחזקים (בנוסף למניות) מגדירים את רמות הסיכון בתיק. כאמור, נכסים מסוימים מגדילים את הסיכון / סיכוי בתיק, ונכסים מסוימים מקטינים את הסיכון / סיכוי בתיק. נפרט.
מניות - אלו ניירות ערך עם סיכון גבוה, אחזקה מרובה במניות מגדילה את סיכוי התשואה ואת הסיכון בתיק.   יש לבחון את אחוז האחזקות במניות הממוצע ב-12 חודשים האחרונים, מה שיכול לתרום לאפיון הקופה.
פיזור גיאוגרפי - פיזור התיק בשווקים בינלאומיים מקטין את הסיכון והחשיפה לשוק בודד, ולכן פיזור הינו מימד חיובי בתיק. ברם, לצד זה יש להביא בחשבון את הפרשי המטבע העשויים לפגוע בתשואות.
נכסים מסוכנים - אלו נכסים בעלי דרוג נמוך כגון אגרות חוב המדורגות לדרגת השקעה (BBB) נכסים רבים מגדילים את סיכוי התשואה ואת הסיכון בתיק.
נזילות התיק - תורמת במצבי משבר לזמינות הכסף. הנזילות מושגת באמצעות ניירות ערך סחירים במיוחד (אגרות חוב מדינה ומק'מ) וכן מזומנים. מאידך, התשואה לגבי נכסים אלו הינה נמוכה
נכסים לא סחירים - נכס שאינו סחיר (שאינו נסחר בבורסה מוסדרת בארץ ובחו'ל) אינו נהנה במרבית המקרים מנזילות בדומה לנכס הסחיר בבורסה ולכן מגדיל סיכון. באותה מידה עשויים נכסים לא סחירים להגדיל את התשואה שכן נכסים אלו נהנים מריביות הגבוהות מהסחירות.

5. כלל חמישי

מרבית הציבור בוחן את העלויות קודם לביצועים, זוהי טעות מקובלת. ישנה חשיבות גבוהה לדמי הניהול אך יש לבחון את התשואה נטו (לאחר ניכוי דמי הניהול), הרי שבמקרים רבים עדיף לשלם יותר על מנת לקבל מוצר טוב יותר. חשוב להפחית את דמי הניהול שעשויים להסתכם במהלך השנים לאחוזים נכבדים, אך לא במחיר ויתור על תשואה הגבוהה ממנה. 

להמשך קריאה, על מדדים מקצועיים לבחינה ולבחירה של קרן השתלמות, במאמרו של יובל קורן, מנכ"ל קלי PREMIUM >>

לקבלת הצעת מחיר אנא השאירו פרטים:
לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367111
03
מידע על שירותים והצטרפות לקופות גמל וקרנות השתלמות
מדריך לבחירת קופת גמל וקרן השתלמות
קופת גמל להשקעה
העברת כספים בין קופות גמל
קופות מובילות
חבילת פטור בגיל פרישה (תיקון 190)
תנאי משיכה של קופת גמל
מחשבון גמל והשתלמות
סקירות גמל והשתלמות
שאלות ותשובות
מילון מונחים