חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מידע במקרה תביעה

כמבוטח/ת באחת מפוליסות ביטוח הבריאות בקבוצת קלי, באפשרותך לקבל פיצוי כספי או החזר כספי במקרים של מצבים רפואיים שונים המכוסים במסגרת פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך, בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.

צירפנו לרשותך את כל טפסי חברות הביטוח (הראל, מגדל, כלל, הפניקס, מנורה) שיאפשרו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות:

הראל:

https://www.harel-group.co.il

 • ניתוחים עתידיים - בקשה להחזר כספי/ פיצוי/ התחייבות בגין ניתוח פרטי בארץ בביטוח בריאות
 • השתלות - כמבוטח/ת באחת מפוליסות ביטוח הבריאות, הכוללת כיסוי בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, באפשרותך לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ולקבל החזר כספי בגין הטיפולים בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • תרופות שלא בסל הבריאות - מבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכוללות כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, במקרה שתזדקק לתרופות מיוחדות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות באפשרותך לרכוש אותן ולקבל החזר כספי בגין רכישתן.
 • אמבולטורי – התייעצות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות ובדיקות היריון. באפשרותך לבצע התייעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, בדיקות היריון ולקבל החזר כספי עבורן.
 • רפואה משלימה - באפשרותך לפנות לקבל טיפולי רפואה משלימה אצל ספקי השירות או לבצע טיפולי רפואה משלימה ולקבל בגינן החזר כספי, זאת בהתאם לתנאי הכיסוי המופיע בפוליסה שברשותך.
 • תאונות אישיות - ביטוח תאונות אישיות היא פוליסה שבמסגרתה ניתן כיסוי לתאונה שתארע למבוטח (לרבות תאונת דרכים) ותגרום למוות או נכות צמיתה או אי כושר עבודה של המבוטח לעסוק בעבודתו או במשלח ידו.?
 • סיעוד - פוליסת סיעוד מעניקה תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת בהתאם לבחירתך, במקרה שבו תיקלע למצב סיעודי או לתשישות נפש. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה זו כמקרה שבו לא תוכל לבצע לפחות 3 פעולות מתוך 6 פעולות יומיומיות.
 • מחלות קשות - כיסוי ביטוחי לפיצוי בגין גילוי מחלה קשה, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי, במקרים הקבועים בפוליסה. סכום זה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם המצב הבריאותי החדש ועם ההוצאות הנלוות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה. כך תוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.

מגדל:

https://www.migdal.co.il/He/Services/claims/health_hp/Pages/default.aspx

 • ניתוחים עתידיים - בקשה להחזר כספי/ פיצוי/ התחייבות בגין ניתוח פרטי בארץ בביטוח בריאות
 • השתלות - כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות, הכוללת כיסוי בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, באפשרותך לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ולקבל החזר כספי בגין הטיפולים בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • תרופות שלא בסל הבריאות - מבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכוללות כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, במקרה שתזדקק לתרופות מיוחדות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות באפשרותך לרכוש אותן ולקבל החזר כספי בגין רכישתן.
 • אמבולטורי – התייעצות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות ובדיקות הריון. באפשרותך לבצע התיעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, בדיקות הריון ולקבל החזר כספי עבורן.
 • רפואה משלימה - באפשרותך לפנות לקבל טיפולי רפואה משלימה אצל ספקי השירות או לבצע טיפולי רפואה משלימה ולקבל בגינן החזר כספי, זאת בהתאם לתנאי הכיסוי המופיע בפוליסה שברשותך.
 • תאונות אישיות - ביטוח תאונות אישיות היא פוליסה שבמסגרתה ניתן כיסוי לתאונה שתארע למבוטח (לרבות תאונת דרכים) ותגרום למוות או נכות צמיתה או אי כושר עבודה של המבוטח לעסוק בעבודתו או במשלח ידו.?
 • סיעוד - פוליסת סיעוד מעניקה תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת בהתאם לבחירתך, במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או תשישות נפש. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה זו כמקרה בו לא תוכל לבצע לפחות 3 פעולות מתוך 6 פעולות יומיומיות.
 • מחלות קשות - כיסוי ביטוחי לפיצוי בגין גילוי מחלה קשה, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי, במקרים הקבועים בפוליסה. סכום זה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם המצב הבריאותי החדש ועם ההוצאות הנלוות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה. כך תוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.

כלל: 
https://www.clalbit.co.il/claims/healthclaims/Pages/default.aspx

 • ניתוחים עתידיים - בקשה להחזר כספי / פיצוי / התחייבות בגין ניתוח פרטי בארץ בביטוח בריאות
 • השתלות - כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות, הכוללת כיסוי בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, באפשרותך לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ולקבל החזר כספי בגין הטיפולים בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • תרופות שלא בסל הבריאות - מבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכוללות כיסוי לתרופות  שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, במקרה שתזדקק לתרופות מיוחדות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות באפשרותך לרכוש אותן ולקבל החזר כספי בגין רכישתן.
 • אמבולטורי – התייעצות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות ובדיקות היריון. באפשרותך לבצע התיעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, בדיקות היריון ולקבל החזר כספי עבורן.
 • רפואה משלימה - באפשרותך לפנות לקבל טיפולי רפואה משלימה אצל ספקי השירות או לבצע טיפולי רפואה משלימה ולקבל בגינן החזר כספי, זאת בהתאם לתנאי הכיסוי המופיע בפוליסה שברשותך.
 • תאונות אישיות - ביטוח תאונות אישיות היא פוליסה במסגרתה ניתן כיסוי לתאונה שתארע למבוטח (לרבות תאונת דרכים) ותגרום למוות או נכות צמיתה או אי כושר עבודה של המבוטח לעסוק בעבודתו או במשלח ידו.?
 • סיעוד - פוליסת סיעוד מעניקה תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת בהתאם לבחירתך, במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או תשישות נפש. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה זו כמקרה בו לא תוכל לבצע לפחות 3 פעולות מתוך 6 פעולות יומיומיות.
 • מחלות קשות - כיסוי ביטוחי לפיצוי בגין גילוי מחלה קשה, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי, במקרים הקבועים בפוליסה. סכום זה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם המצב הבריאותי החדש ועם ההוצאות הנלוות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה. כך תוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.

הפניקס:

http://www.fnx.co.il/claims/health-insurance/home.aspx

 • ניתוחים עתידיים - בקשה להחזר כספי / פיצוי / התחייבות בגין ניתוח פרטי בארץ בביטוח בריאות
 • השתלות - כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות, הכוללת כיסוי בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, באפשרותך לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ולקבל החזר כספי בגין הטיפולים בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • תרופות שלא בסל הבריאות - מבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכוללות כיסוי לתרופות  שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, במקרה שתזדקק לתרופות מיוחדות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות באפשרותך לרכוש אותן ולקבל החזר כספי בגין רכישתן.
 • אמבולטורי – התייעצות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות ובדיקות היריון. באפשרותך לבצע התיעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, בדיקות היריון ולקבל החזר כספי עבורן.
 • רפואה משלימה - באפשרותך לפנות לקבל טיפולי רפואה משלימה אצל ספקי השירות או לבצע טיפולי רפואה משלימה ולקבל בגינן החזר כספי, זאת בהתאם לתנאי הכיסוי המופיע בפוליסה שברשותך.
 • תאונות אישיות -ביטוח תאונות אישיות היא פוליסה במסגרתה ניתן כיסוי לתאונה שתארע למבוטח (לרבות תאונת דרכים) ותגרום למוות או נכות צמיתה או אי כושר עבודה של המבוטח לעסוק בעבודתו או במשלח ידו.?
 • סיעוד - פוליסת סיעוד מעניקה תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת בהתאם לבחירתך, במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או תשישות נפש. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה זו כמקרה בו לא תוכל לבצע לפחות 3 פעולות מתוך 6 פעולות יומיומיות.
 • מחלות קשות - כיסוי ביטוחי לפיצוי בגין גילוי מחלה קשה, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי, במקרים הקבועים בפוליסה. סכום זה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם המצב הבריאותי החדש ועם ההוצאות הנלוות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה. כך תוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.

מנורה:

www.menoramivt.co.il

 • ניתוחים עתידיים - בקשה להחזר כספי / פיצוי / התחייבות בגין ניתוח פרטי בארץ בביטוח בריאות
 • השתלות - כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות, הכוללת כיסוי בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, באפשרותך לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ולקבל החזר כספי בגין הטיפולים בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • תרופות שלא בסל הבריאות - מבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכוללות כיסוי לתרופות  שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, במקרה שתזדקק לתרופות מיוחדות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות באפשרותך לרכוש אותן ולקבל החזר כספי בגין רכישתן.
 • אמבולטורי – התייעצות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות ובדיקות היריון. באפשרותך לבצע התיעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, בדיקות היריון ולקבל החזר כספי עבורן.
 • רפואה משלימה - באפשרותך לפנות לקבל טיפולי רפואה משלימה אצל ספקי השירות או לבצע טיפולי רפואה משלימה ולקבל בגינן החזר כספי, זאת בהתאם לתנאי הכיסוי המופיע בפוליסה שברשותך.
 • תאונות אישיות -ביטוח תאונות אישיות היא פוליסה במסגרתה ניתן כיסוי לתאונה שתארע למבוטח (לרבות תאונת דרכים) ותגרום למוות או נכות צמיתה או אי כושר עבודה של המבוטח לעסוק בעבודתו או במשלח ידו.?
 • סיעוד - פוליסת סיעוד מעניקה תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת בהתאם לבחירתך, במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או תשישות נפש. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה זו כמקרה בו לא תוכל לבצע לפחות 3 פעולות מתוך 6 פעולות יומיומיות.
 • מחלות קשות - כיסוי ביטוחי לפיצוי בגין גילוי מחלה קשה, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי, במקרים הקבועים בפוליסה. סכום זה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם המצב הבריאותי החדש ועם ההוצאות הנלוות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה.

לקבלת הצעת מחיר אנא השאירו פרטים:
לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367111
03
כניסה למבוטחי ביטוח בריאות קבוצתי/קולקטיב
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי פרטי
פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה
מהו ביטוח תאונות אישיות?
ביטוח נסיעות לחו"ל
מידע במקרה תביעה
שאלות ותשובות
מילון מונחים