חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

החלפת מקום עבודה? הנה כל מה שאתה צריך לדעת

אנו כאן כדי ללוות אותך ולהנחות אותך בהחלטות שעליך לקבל עם עזיבתך את מקום העבודה, ולהמשיך ולטפל בך במקום עבודתך החדש.
ריכזנו עבורך את כל המידע המקצועי על תהליך סיום העבודה ועל זכויותיך הפנסיוניות.

כדי לטפל בסיום עבודתך עליך לקבל החלטה בשני תחומים:

  • המשכיות התכניות הפנסיוניות שלך
  • טיפול בכספי הפיצויים העומדים לרשותך ממקום העבודה.

המשכיות תכנית הפנסיה בתקופת המעבר בין מעסיקים

תוכנית לביטוח פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים או/ו קרן פנסיה, כוללת חיסכון לגיל פרישה לגמלאות, וכן כיסוי ביטוחי למקרה נכות ומוות. לכן, התכנית היא נכס צאן ברזל, שאותה יש לשמור מכל משמר.

בתקופת המעבר בין מעסיקים, מומלץ בחום להמשיך את רצף התשלומים לתוכנית באופן פרטי באחד משני המסלולים:

מסלול מצומצם - מסלול זה המכונה "הסדר ריסק זמני", כרוך בתשלום פרמיה מינימלית בגין עלות הכיסויים הביטוחיים בלבד ללא מרכיב חיסכון. באופן זה, מובטחת רציפות התוכנית ותנאי החיתום הרפואיים המקוריים, כך שתוכל להפקיד לתכנית שברשותך גם בעתיד ממעסיק חדש.

מסלול רחב – במסלול זה נשמרים הכיסויים הביטוחיים ברמתם ערב סיום העבודה, ובנוסף ממשיך להצטבר גם חיסכון לגיל פרישה, על פי תנאי ההשקעה המקוריים בתכנית. תשלומים באופן עצמאי מזכים אותך בהטבות מס.


המשכיות תוכנית פנסיה במקום עבודה חדש

בשנת 2005 נחקק חוק המאפשר לכל עובד לקבוע את הסדר הביטוח הפנסיוני הרצוי לו, ואילו ב-2016, יושם חוק שבו כל עובד במדינת ישראל יכול לבחור את הסוכן המטפל בו. לפיכך, אם התחלת עבודתך כשכיר/ה אצל מעסיק חדש, מנהל לקוח מטעם קלי יוכל להמשיך וללוות אותך גם במקום החדש, ובכך לדאוג להמשכיות התוכניות הביטוחיות שלך תוך שמירה על הזכויות הקיימות שלך.

טיפול בכספי פיצויים

נזילות כספי הפיצויים - עקרונית, כספי הפיצויים שהופקדו בתכנית במהלך הדרך הינם נזילים וניתנים למשיכה בעת סיום העבודה. כספים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מעוגת החיסכון הפנסיוני שלך, ועל כן מומלץ בחום להימנע ממשיכתם למעט במקרה חירום.

מיסוי כספי הפיצויים - כספי הפיצויים כפופים להתחשבנות עם מס ההכנסה. על פי התקנות, נכון לשנת 2014 פטור ממס כספי פיצויים ניתן בגובה שכר חודשי עד לתקרה בסך 12,360 לכל שנת עבודה. היה ואין צורך מיידי למשוך את כספי הפיצויים, ניתן לדחות למועד מאוחר יותר את תשלום המס בגין כספי פיצויים החייבים במס בכך להקטין משמעותית את חבות המס.

אופן משיכת כספי הפיצויים - רשות המיסים פרסמה כללים חדשים בנוגע לאופן הטיפול בכספי הפיצויים המשולמים לעובדים בעת פרישתם מעבודה. התהליך אורך מספר חודשים ומורכב ממספר אבני דרך.
לשם כך, אנו מבקשים את עזרתך כדי להשלים אותו במהירות וביעילות.

איזה מסמכים צריכים להגיש כדי לפדות כספי פיצויים?

  • הודעת מעסיק על פרישתך ממקום העבודה (טופס 161) - הודעה זו מתקבלת תוך 6 שבועות ממועד סיום העבודה בפועל. לאחר העברת פרמיה אחרונה, המעסיק מקבל נתונים סופיים על אודות צבירת הפיצויים בתכנית.
  • הודעת עובד על פרישה מעבודה (טופס 161 א') - בטופס ירשמו החלטות בנוגע לטיפול במס כספי הפיצויים. אנו כמובן נעמוד לרשותך לסיוע בקבלת החלטה.
  • אישור ממס הכנסה - במקרה שנדרש אישור על פי תקנות המס, יהיה עליך לגשת לפקיד השומה באזור מגוריך כדי לקבל את האישורים הנדרשים עבור חברות הביטוח. אנו בקלי נעביר אליך את כל החומר הנדרש בצרוף נוסח הפניה לפקיד השומה. ככל שתוקדם ההגעה לפקיד השומה כך ייטב!
  • העברת אישור מס ההכנסה לקלי - יש להעביר לקלי העתק מס ההכנסה, רק לאחר קבלתו ניתן להגיש בקשה בשמך לקבלת פדיון כספים, אם בכל זאת תבקש זאת. פדיון כספים מחברת הביטוח נמשך 30 ימי עבודה ממועד הגשת המסמכים.

לקבלת הצעת מחיר אנא השאירו פרטים:
לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367111
03
מה זה ביטוח מנהלים?
מהי קרן פנסיה?
ביטוח חיים
ביטוח אובדן כושר עבודה
חיסכון פנסיוני - מאמרים מקצועיים וסקירות
חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
שאלות ותשובות
מילון מונחים