גמל והשתלמות
קופת גמל להשקעה
קבוצת קלי
 

מהי קופת גמל להשקעה? 

  • קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון נזיל בכל עת, כלומר ניתן למשוך את הסכום הנצבר בכל גיל (תוך תשלום מס על הרווחים שנצברו)
  • כל אחד רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה
  • לקופת גמל להשקעה יתרון ייחודי (אל מול מכשירי השקעה דומים כגון: קרנות נאמנות, פוליסה פיננסית, תיקי השקעות) בכך שמי שיחסוך בה עד גיל הפרישה ויבחר למשוך את הכספים בדרך של קצבה- ייהנה מפטור ממס על רווחי ההון וכן יוכל לקבל קצבה פטורה ממס
  • לאור יתרונות המוצר, ישנה תקרת הפקדה שנתית לעמית העומדת על 70,000 ש"ח, כך שניתן להפקיד בהתאם למספר הנפשות במשפחה. לדוגמה: משפחה בת 4 נפשות יכולה לפתוח קופת גמל להשקעה לכל אחד מבני המשפחה ולהפקיד עד 280,000 שקלים.

מדוע חיסכון בקופת גמל להשקעה כדאי? 

  • נזילות תמידית - משיכה הונית בכל רגע ובכל גיל ללא קנסות/ עמלות (אך עם תשלום מס על רווחים שהצטברו - 25% ריאלי)
  • הפקדות - ניתן להפקיד הפקדות חודשיות ו/או חד פעמיות (עד תקרה שנתית של 70,000 שקלים)
  • קביעת מוטבים - ניתן למנות מוטבים
  • מגוון מסלולי השקעה ויכולת ניוד בין קופות הגמל להשקעה
  • שקיפות, נגישות ופיקוח
  • דחיית מס - ניוד בין מסלולים או בין קופות גמל להשקעה איננו מהווה אירוע מס, תשלום המס יהיה בעת משיכת הכספים.