חיסכון פנסיוני
ביטוח אובדן כושר עבודה
קבוצת קלי
 

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?
כיסוי ביטוחי המבטיח פיצוי חודשי במקרה שאיבדתם את הכושר לעבוד עקב מחלה או תאונה. הפוליסות המקובלות לאובדן כושר עבודה, נותנות כיסוי ביטוחי בשיעור של 75% הנחשב כאובדן כושר עבודה מלא.
הפיצוי ישולם לאחר תום תקופת ההמתנה על פי תנאי הפוליסה וכל עוד אינכם כשירים לחזור לעבודתכם, לכל המאוחר עד תום תקופת הביטוח.

מהי תקופת ההשתתפות העצמית בביטוח אובדן כושר עבודה?
תקופת ההשתתפות העצמית נקראת תקופת המתנה והיא התקופה הראשונה לאובדן כושר העבודה שאינה מבוטחת לפי הפוליסה. תקופה זאת משתנה לפי כל פוליסה ספציפית שיכולה להיות ימים אחדים (בדרך כלל בין 8 ל-14 יום בביטוח תאונות אישיות) או שלושה חודשים כמקובל בביטוח אובדן כושר בסיסי לפי הפוליסה לביטוח חיים, כאשר כמעט בכל המקרים ניתן להקטין את תקופת ההמתנה בביטוח חיים תמורת תוספת תשלום או ברכישת אובדן כושר עבודה לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות למשך תקופה של שלושה חודשים. תקופת ההמתנה של שלושה חודשים נובעת מהוראות חוק דמי מחלה. 

פרנצ'יזה
בחלק מהפוליסות ניתן למצוא במקום תקופת המתנה רגילה מנגנון של "סף פיצוי" שנקרא גם פרנצ'יזה ולפיו מתבטלת ההשתתפות העצמית, כאשר אובדן כושר העבודה עולה על התקופה שקבועה כהשתתפות עצמית בפוליסה. למשל, אם נקבעה תקופה של שבועיים כפרנצ'יזה הרי שאין המבוטח/ת מקבל/ת תגמולי ביטוח פחות מתקופה זו (למשל שבוע). אולם כאשר תקופת אי הכושר עולה על התקופה שנקבעה (לדוגמה חודשיים), המבוטח/ת מקבל/ת את מלוא תגמולי הביטוח בשל אותה תקופה ללא ניכוי של השתתפות עצמית בכלל.