גמל והשתלמות
העברת כספים בין קופות גמל
קבוצת קלי
 

עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה לקופת גמל אחרת מאותו סוג. בקופה אליה עבר יראו אותו כאילו היה לעמית מהיום בו היה לעמית בקופה הראשונה.

עמית רשאי לעבור מקופת גמל אחת לאחרת בלא הגבלה, (למעט בקופת גמל לתגמולים לעצמאים ממנה רשאי לעבור רק אם חלף חודש מיום שהיה לעמית בקופה).  קופת גמל אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת.

מה נדרש לצורך העברת הקופה?

  • צילום של תעודת זהות - חובה!
  •  טפסי הצטרפות לקופה החדשה הכוללים פרטים אישיים, מינוי מוטבים וכו
  •  טפסי העברה של כספי הקופה הישנה לקופה החדשה
  • מומלץ לצרף – דו"ח אחרון של הקופה המעבירה.

למידע נוסף: אתר משרד האוצר