גמל והשתלמות
חבילת פטור בגיל פרישה (תיקון 190)
קבוצת קלי
 

ע"פ תיקון 190 לחוק קופות גמל קיימת חבילה של פטור ממס על כספי הפנסיה שאפשר לנצל אותם בכמה דרכים בגיל הפרישה.

שווי החבילה, בהתאם לפטור על הפנסיה (נכון לשנת 2015) הינו 3,680 ₪ והוא מוכפל במקדם שנקבע בחוק, נכון לעכשיו המקדם נקבע על 180. כלומר שווי החבילה הינו 662,400 ₪.

ניתן לקבל את הפטור ממס בכמה דרכים:

1. פטור על הפנסיה - המס על הפנסיה ישולם מהפנסיה החודשית בקיזוז הפטור על הפנסיה שנכון לשנת 2015 הינו 3,680 ₪.


2. פטור על פיצויים - כל מענק פרישה שקיבל הפורש ב-32 שנות העבודה האחרונות, לפני הגעתו לגיל פרישה כפטור ממס, יילקח בחשבון לצורך חישוב הפטור על הפנסיה ויקוזז מהחבילה לאחר שיוצמד למדד ובתוספת "קנס" של 35% נוספים. 


3. היוון הפטור על הפנסיה - ניתן להוון את הפנסיה הפטורה ולמשוך אותה כסכום חד פעמי וזאת בתנאי שקיימת פנסיה בגובה "פנסיה מזערית" שנכון לשנת 2015 היא כ-4,481 ₪. גובה ההיוון המקסימאלי לשנת 2015 הינו 662,400 ₪.


4. שילוב בין המסלולים הנ"ל 

בחוק קיימות שתי נוסחאות לחישוב הקיזוזים בין הפטור על הפיצויים לפטור על הפנסיה. נוסחה לפי החוק הישן "נוסחת השילוב" (לפני 2012) ונוסחה לפי החוק החדש "נוסחת הקיזוז" (משנת 2012) . כל נוסחה חלה על אוכלוסיה שונה ויש גם אוכלוסיה שנופלת בין שתי הנוסחאות ויכולה לבחור את הנוסחה המיטיבה עימה.

להחלטות בנוגע לטיפול במס ולניצול הפטורים לצורך מימוש כספי הפנסיה יש משמעות גדולה וארוכת טווח שיכולה להשפיע על כל השנים הבאות.

צפו בראיון המצולם של דה-מרקר TV עם רן קלי בנושא תיקון 190