תיקי השקעות
מדד יחוס וניהול כספים
קבוצת קלי
 

מדדי ייחוס

בדיקה נכונה של תשואת תיק השקעות צריכה להיעשות מול מדד או מדדים רלוונטיים, מה שמשתקף במונח  Benchmark שהוא מדד ייחוס, או מדד יחס. למשקיע יש כלי נוסף לבדוק את התשואה והוא השוואה לתשואה של תיקי השקעות במסלולי השקעה דומים, כלומר כדי להשיג התרשמות טובה יותר מהישגיו של תיק השקעות מנוהל, רצוי מאוד להשוות את תשואתו גם למדד של הקבוצה, שאליו הוא שייך. כשם שאפשר לחשב את תשואת התיק המנוהל, כך אפשר לחשב מדד ענפי של קבוצת תיקי השקעות מנוהלים המתמחים באפיק השקעה מסוים. חישוב כזה יכול להיות על בסיס של ממוצע פשוט, או על בסיס של ממוצע משוקלל.

ניהול הכספים

מנהל תיק ההשקעות יבחר בדרך כלל בניהול רוחבי. כלומר, ניהול קבוצות של תיקי השקעות על פי מאפיינים דומים של סיכון וגודל תיק השקעות. במקרים בודדים, ללקוחות בעלי צרכים מיוחדים, יאפשר מנהל התיק ניהול על פי התאמה אישית. לדוגמה, יצואן שיש לו התחייבות מטבעית, ינהלו עבורו תיק השקעות באופן שונה משל אדם המבקש לנהל תיק השקעות מאוזן, במסלול השקעה של עד 30 אחוזי מניות.