ביטוח בריאות
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
קבוצת קלי
 

נכון להיום, מדינת ישראל סובלת ממחסור חמור באיברים להשתלה. רשימת ההמתנה לקבלת איבר מתאים להשתלה הולכת ומתארכת. זמן ההמתנה לאדם החולה שזקוק להשתלה הולך ומתארך, ובכך מחליש את גופו ומקטין את שיעור אחוז ההצלחה בהשתלה, כאשר נמצא איבר מתאים. לכן, יותר ויותר חולים מחפשים באופן עצמאי פתרון להשגת איבר בחו"ל.
עלות רכישת איבר, הבאת מומחה לביצוע ההשתלה וההשתלה עצמה כרוכים בהוצאות כלכליות כבדות מאוד. 
הפתרון הוא רכישת כיסוי הולם להשתלות באמצעות חברת ביטוח.

מה כוללת התכנית?

  • כיסוי מלא ללא תקרה וללא השתתפות עצמית להשתלות בארץ ובחו"ל
  • כיסוי שכר צוות רפואי וחדר ניתוח
  • כיסוי להוצאות אשפוז לפני ההשתלה ולאחריה
  • כיסוי הוצאות לאיתור האיבר, השגתו, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה
  • כיסוי הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ומלווה (אם קטין - שני מלווים)
  • כיסוי הוצאות רופא מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול בארץ
  • כיסוי לטיפול מיוחד בחו"ל