ביטוח בריאות
בדיקות וייעוץ רפואי
קבוצת קלי
 

הרפואה המודרנית מבינה היום יותר מתמיד, כי הדרך הטובה לטפל במחלות, היא לנסות למנוע אותן מראש או לפחות לגלות אותן בשלביהן המוקדמים.
הכיסוי האמבולטורי נועד להעניק לך את השקט הנפשי הדרוש ואת חופש הבחירה לבצע בדיקות יקרות כגון C.T. או M.R.I., בדיקות הריון או התייעצויות עם רופאים מומחים במימון חברת הביטוח.

מה כולל הכיסוי?

  • ביצוע בדיקות לאבחנה, כפוף לתקרה שמתעדכנת מחברה לחברה ולהשתתפות עצמית 
  • התייעצויות עם רופאים מומחים לפי בחירת המבוטח
  • בדיקות הריון
  • פיזיוטרפיה ועוד.