ביטוח בריאות
טיפולים מחליפי ניתוח
קבוצת קלי
 

עם התקדמות הטכנולוגיה, אנו עדים לחידושים ולהתפתחויות של טיפולים, אשר מהווים אלטרנטיבה לביצוע ניתוח. טיפולים אלה, בטכנולוגיות מתקדמות, חוסכים את הצורך בביצוע הניתוח אשר גורם למטופל ולמשפחתו סבל וטרדה.
מרבית הטיפולים מבוצעים ללא אשפוז או מקצרים באופן משמעותי את משך האשפוז בבית החולים ואת תקופת ההחלמה. טיפול מחליף ניתוח הינו טיפול רפואי או סדרת טיפולים רפואיים, אשר באים להחליף את הניתוח שהמבוטח זקוק לו, תוך השגת תוצאות רפואיות דומות.
הכיסוי כפוף לתקרה המשתנה מחברה לחברה.

מה כולל הכיסוי?

  • כיסוי לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ולטיפולים המחליפים ניתוח, כגון: טיפול במיומות ברחם באמצעות גלי קול, טיפול בדליות באמצעות הזרקות ועוד. הטיפולים אינם כוללים טיפולים קוסמטיים.
  • הוצאות למבצע הטיפול החלופי, חדר טיפולים והוצאות אשפוז.