ביטוח בריאות
אבחון מהיר
קבוצת קלי
 

אבחון מהיר של בעיה רפואית משמעותית יכול להשפיע על איכות החיים ואף להציל חיים.

ביטוח אבחון מהיר מאפשר לבצע הליך אבחון פרטי, כולל הבדיקות הנדרשות תוך זמן קצר, באמצעות ספק של חברת הביטוח (לכל מבטחת ספק שונה).

מבוטח שפונה לקבלת השירות, יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות רופא מומחה וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות הנדרשות (לרבות בדיקות הדמיה ו- MRI) וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך - וכל זאת תוך מספר ימים בלבד.

הכיסוי הינו חלק מהרחבות הניתנות להוספה לפוליסת בריאות.