בריאות וסיעוד
ביטוח סיעודי פרטי
קבוצת קלי
 

אוכלוסיית מדינת ישראל, כתוצאה מטכנולוגיות חדשות ברפואה, תוחלת החיים עולה ומשתפרת. אולם מדינת ישראל אינה ערוכה לפתרון לאוכלוסייה המבוגרת וכיום, חל גידול במספר המאושפזים הסיעודיים.

תכניות הביטוח הסיעודי של חברות הביטוח מעניקות למבוטח שנים של שקט נפשי, בעזרת פיצוי חודשי, במקרה של הזדקקות לטיפול סיעודי.

חשוב לציין כי הכיסוי אינו מתקזז עם גורמים ממשלתיים, גורמים פרטיים או עם קופות החולים!

ביטוח סיעודי בגיל צעיר

למה כדאי לרכוש ביטוח סיעודי בגיל צעיר?

 • גיל כניסה נמוך - פרמיה קבועה נמוכה
 • צבירת ערכי סילוק (חלק מתשלום הפרמיה נצבר כחיסכון למקרה סיעוד, במקרה שתבוטל הפוליסה, מהשנה השלישית) - חיסכון בהוצאות בגיל מבוגר
 • נתונים סטטיסטיים מראים כי יש יותר צעירים במצב סיעודי מאשר מבוגרים במצב סיעודי

מה כוללת התכנית?

פיצוי כספי חודשי שנע בין 2,000 ₪ ל-20,000 ₪, במקרה של אי יכולת לבצע פעולות יום יומיות:

 • אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות*
 • אי יכולת לבצע 2 מתוך 6 פעולות* כשאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים
 • תשישות נפש (מצב של אי מודעות כתוצאה ממחלת האלצהיימר, הפרעה קוגנטיבית וכו'
 • הכיסוי הינו ללא תקופת אכשרה
 • כיסוי מלא במקרה של תאונת עבודה
 • תקופת תשלום הפיצוי לבחירת הלקוח
 • תקופת המתנה משתנה בהתאם להחלטת הלקוח
 • שחרור מתשלום פרמיה חודשית בעת הזכאות לפיצוי.

*פירוט הפעולות: לקום לשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וניידות.