החיסכון הפנסיוני לא נזיל, ולכן יש מיסוי על משיכה מוקדמת שלו במקרה של גירושים. כדי להפסיד כמה שפחות צריך לנהל את זה במדויק.

חלוקת חיסכון הפנסיוני במקרה של גירושים

ב 2015 נכנס לתוקף "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו". החוק קובע כי ניתן לחלק את החיסכון הפנסיוני שווה בשווה בין שני הצדדים מיד לאחר אישור הגירושים בבית המשפט.
החוק מפרט כי כספים שנצברו בקרנות פנסיה חדשות, קופות גמל, פוליסות ביטוח מנהלים שקיימת בהן הפרדה בין מרכיבי הביטוח לחיסכון – יחולקו מיידית שווה בשווה בין בני הזוג.
גם כספי פיצויים הנמצאים בהסדר רצף פיצויים ו/או רצף לקצבה יחולקו. כספי פיצויים של מעסיק נוכחי יחולקו במועד סיום העבודה ושחרור הכספים על ידי המעסיק. החוק החדש מוסיף חידוש גם בנוגע לזכאות חלוקת פנסיית שאירים בקרנות פנסיה וותיקות.

האם החוק תקף גם לגבי זוג שהתגרש לפני תיקון החוק?

זוג שמחזיק פסק דין בעניין גירושין מלפני 6/2/2015 יכול לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה שנתן את פסק הדין, ולהגיש בקשה להתאים את פסק הדין המקורי לדרישות החוק החדש.
הרבה זוגות לא מודעים לכך שהאופציה בכלל קיימת, ובו זמנית חשוב לזכור שזו לא חובה לפעול על פי החוק, והסכם בין בני הזוג יכול לקבוע גם חלוקה שונה ולא שווה בשווה באופן שמשתלם בסופו של דבר לשני הצדדים בשל שיקולי מיסוי.
כמו כן יש חסכונות שלא ניתן לחלק באופן מיידי. כספים שנצברו בקרן פנסיה ותיקה, בהסדר פנסיה תקציבית או בפוליסות ביטוח ותיקות שבהן לא קיימת הפרדה בין מרכיבי ביטוח והחיסכון כמו לדוגמה: פוליסות מסוג "גמלה" ו"מעורב", אינם ניתנים לחלוקה מיידית והחלוקה תתבצע רק בעת מימוש הפנסיה או מימוש הכספים.
הכרות עם החוק מאפשרת לעשות תכנון מס נכון ומיטבי עבור שני הצדדים לפני החתימה על הסכם הגירושים.

למה בכלל צריך לנהל מהלך כזה ולא פשוט לחלק את הכסף?

כי יש כל כך הרבה גורמים ופקטורים שצריך להכיר, בירוקרטיות ותקנות מיסוי.
בני הזוג, גם אם בעלי ובעלות הבנה טובה של המרחב הפיננסי, לא יכולים להחזיק את כל הידע והכלים הנדרשים לניצול אופטימלי של החוק. המידע והנתונים הפנסיונים מתעדכנים תמידיות, רפורמות מיסים, התעדכנות של חוקים, שינויים בגיל הפרישה, בירוקרטיות, תנודות השוק ועוד המון פקטורים משפיעים על חלוקת החיסכון הפנסיוני.

אחריות חלוקת החיסכון הפנסיוני היא על הגוף הפנסיוני. מאחר ומדובר בעתיד הכלכלי שלך, ובהבטי מיסוי לא פשוטים, אי אפשר להשאיר את זה כהחלטה שלהם. לגופים פנסיונים רבים אין מספיק ניסיון בטיפול חלוקת החיסכון הפנסיוני, ולכן פעמים רבות חלוקת החיסכון לא נעשית בצורה מדויקת ונכונה וכסך הולך לאיבוד על מיסים שאפשר היה להפחית אותם.
לפני שמחליטים לפעול לפי החוק כדאי לבחון האם בכלל כדאי לשני הצדדים להפעיל אותו. בקלי נבנה מבחן כדאיות הכולל שקלול של תקופת צבירת הפנסיה ותקופת החיים המשותפת, וחישוב אחוז מסוים המהווה את חלקו של בן או בת הזוג לשעבר בזכויות הפנסיה. באופן הזה ניצור חלוקה נכונה, מיטיבה ומדויקת לסיטואציה הספציפית שלך.
במקרים מסוימים לא משתלם לחלק את הכספים שווה בשווה, משיקולי מס ומשיקולים אחרים, וקיימות חלופות טובות יותר מבחינה כלכלית.

מה עוד צריך להבין?

קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת ביטוח מקבלת את הסכם הגירושין לאחר אישורו על ידי בית המשפט, פותחת חשבון חדש על שם אחד הצדדים, מעבירה לחשבון הזה את כל הסכומים מהיתרה הצבורה של הצד החוסך.
העברת הכספים לחשבון חדש על שם בן או בת הזוג לשעבר נחשבת כאירוע מס, ולכן לפני העברת הכספים צריך להביא אישור משלטונות המס על גובה המס לתשלום. ככלל, העברת כספים לבן או בת זוג לשעבר למי שהיתרה הצבורה בכל החסכונות הפנסיוניים על שמו או שמה נמוכה מ-1,500,000 שקל (סכום המתעדכן מדי שנה) – כל הסכום המועבר פטור ממס.
אם היתרה הצבורה גבוהה מ- 1,500,000– יוטל מס של 21% על ההפרש בין היתרה הצבורה לבין התקרה. אם בן או בת הזוג לשעבר יבחרו לפדות את הכסף ולא להשאיר אותו בחיסכון פנסיוני – יוטל על הסכום מס לפי שיעור המס השולי של הצד שמחשבונו מועברים הכספים לצד השני.

צוות המומחים והמומחיות בקלי, יפגש איתך ויחד נבנה תכנית חלוקת חיסכון פנסיוני אחראית, שקולה וברורה הממקסמת את הסיטואציה לטובת שני הצדדים ומחזקת את העתיד הכלכלי שלך גם בסיטואציה פחות נעימה כמו גירושים.

כתבות בנושא חיסכון פנסיוני