מדריך למעסיק
חופשה ללא תשלום
קבוצת קלי
 

 

מהי
חל"ת
image face

חופשה ללא תשלום היא בעצם "השעיה" של חוזה העבודה. בתקופת החל"ת אינם חלים חובות הדדיים בין המעסיק לעובד וזאת למרות שנמשכים יחסי עובד-מעסיק.

במקרה שישנו מקרה של יציאה לחל"ת, על המעסיק לעדכן את קלי בדוא"ל: customer_service@kali.co.il

חשוב
לדעת
image face

• היציאה לחל"ת חייבת להיות בהסכמת המעסיק והעובד.
• בתקופת החל"ת העובד אינו זכאי לתשלומים מהמעביד (תגמולים ופיצויים).
• העובד רשאי להפריש באופן עצמאי כספים לקופות כדי לשמור על רצף זכויותיו.
• העובד רשאי לשמור על הכיסוי הביטוחי במסגרת "הסדר ריסק"
• העובד רשאי לבצע "איפוס חיובים" – דילוג על פרמיות.

 

חל"ת
לאחר
חל"ד
image face

במקרה שמדובר בהארכת חופשת הלידה, כל חופשה נוספת מעבר ל-14 השבועות היא חופשה ללא תשלום. אין למעסיק כל חבות חוקית בגין תקופת חל"ת. אם העדכון מתבצע באופן רטרואקטיבי ותקופת החל"ת הייתה עד שלושה חודשים, ניתן לבצע דילוג על תשלומי פרמיה מבלי לפגוע בזכויות.