מדריך למעסיק
חופשת לידה
קבוצת קלי
 

זמן
החל"ד
image face

 • עובדת רשאית להתחיל את החל"ד משישה שבועות לפני יום הלידה המשוער ולהשלים את השאר אחרי הלידה.
 • חופשה בת 14 שבועות שלה זכאית עובדת שילדה או שאימצה ילד שגילו עד 10 שנים.
 • עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את החל"ד בשבועיים נוספים.
דמי
לידה
image face

 • במהלך חל"ד נאסר על המעסיק להעסיק את העובדת והוא פטור מלשלם לה שכר.
 • העובדת תקבל דמי לידה מביטוח לאומי עבור תקופת החל"ד.
 • עבור חופשת הלידה נצברות לעובדת זכויות סוציאליות (מחלה, הבראה וותק לפיצויים)
הפרשות
לפנסיה
image face

 • החל מיולי 2008 חלה על המעסיק חובה להמשיך ולשלם את תשלומי המעסיק לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, כאשר העובדת משלמת תשלומים שחלים עליה, כל זאת בתנאי שהעובדת עבדה אצל המעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
  לפיכך תשלומים בגין חל"ד אמורים להמשיך ולהיות משולמים על פי חוק.
 • אם העובדת לא מסכימה להעביר את חלקה, יופסקו התשלומים וייוצרו פיגורים.
 • אם אין תשלום בגין תקופת חל"ד, דינן כדין חוב למעסיק.
 • הסדרת החוב על-ידי איפוס חיובים (דילוג), ריסק זמני או סילוקו ניתן רק בחתימת מבוטחת והמעסיק.