מדריך למעסיק
קליטת עובד חדש
קבוצת קלי
 

מהם השלבים בתהליך הקליטה של עובד חדש בקבוצת קלי אחרי קבלת הודעתך על העסקת עובד חדש?

איסוף
נתונים
image face

לצורך ניתוח מבנה תיק הביטוח של העובד וגיבוש המלצות לקראת פגישתו עם מנהל הלקוח מטעמינו, אנו מבקשים מהעובד: •להפיק קוד אימות מהמסלקה הפנסיונית: המסלקה הפנסיונית שיזם משרד האוצר, מרכזת מידע אודות החסכונות הפנסיוניים של אזרחי מדינת ישראל הבקשה למידע מתבצעת על ידי נציג מטעמינו. כהטבה מיוחדת עבור לקוחותינו, תשלום עבור דמי השימוש במסלקה בסך 40 ₪, יגבה בעת משיכת המידע על ידינו וישולם על ידי קבוצת קלי. •לההעביר אלינו דו"ח רבעוני/ שנתי אחרון מכל הקופות והקרנות שברשותו.

תיאום
פגישה
image face

מספר ימים מקבלת קוד האימות של המסלקה, אנו יוצרים קשר עם העובד לתיאום פגישה עם מנהל הלקוח האישי שלו מטעמינו.

הפגישה
image face

במהלך הפגישה יוצגו בפני העובד נתוני תיק הביטוח הפנסיוני שלו, ויימסרו המלצות בנוגע למבנה החיסכון הפנסיוני, היקף הכיסוי הביטוחי, סוגי המוצרים הביטוחיים, זהות הקופות וכד'. בהתאם להחלטות שתקבל בפגישה, ייחתמו כל המסמכים המתאימים.

העברת
טפסים
image face

הטפסים עליהם חתם העובד יועברו לאישור ולחתימתך המעסיק ומשם אל חברות הביטוח ו/או קרן הפנסיה, ליישום ולהטמעת ההחלטות.

טיפים חשובים 

  • תהליך טיפול מקצועי ומקיף בתיק ביטוח אורך כ-4 חודשים ממועד תחילת העבודה.
  • חשוב ליידע את העובד שעליו להשלים את הטיפול בפרישתו ממקום העבודה הקודם, על מנת לאפשר העברת הבעלות למקום עבודתו הנוכחי.
  • בתקופת המעבר בין מקומות העבודה צפוי כי יישלחו לעובד הודעות תשלום/פיגורים מאת חברת הביטוח - הודעות אלו נשלחות באופן אוטומטי.