רגעים חשובים בחיים
תכנון פרישה לעובד
קבוצת קלי
 

מעסיקים רבים המחליטים לבצע תהליך פרישה של עובדים בארגון מחפשים גוף שיעזור להם בגיבוש תנאי הפרישה וניהול תהליך הפרישה מול העובד.

קיימת חשיבות רבה בבניית חבילה אטרקטיבית לעובד הפורש, על מנת שהעובד יפרוש בתחושה טובה והעובדים הנשארים ירגישו שייכות לגוף שדואג להם, גם במצבים רגישים.

מה כולל גיבוש תהליך פרישה?

הצגת
האפשרויות
image face

הצגת מספר חלופות למעסיק לחבילת פרישה אטרקטיבית לעובד, בהתחשב בגיל, בוותק ובגורמים נוספים, תוך הקטנת עלויות לחברה והגדלת התמורה נטו לעובד.

שקיפות
בתהליך
image face

הצגה לעובדים את תכנית הפרישה.

ניתוח
ובדיקה
image face

ניתוח ובדיקה של כל התכניות הפנסיוניות של העובד תוך הוספת תנאי הפרישה, והצגת חלופות שונות אפשריות של קבלת פנסיה ו/או סכומים חד פעמיים, בהתאם לצרכי העובד וניצול הטבות המס המקסימליות.

תכנון
הכנסה
חודשית
image face

תכנון הכנסה חודשית נטו מתוך הפיצויים, תגמולים, הפנסיה ומקורות כספיים נוספים.

ליווי
העובד
image face

ליווי העובד במימוש זכויותיו בפרישה, כולל הטיפול הנדרש מול רשויות המס ומול הגופים הפנסיוניים.

רוצים שניגע אליכם לפגישת היכרות ללא התחייבות? לחצו כאן