מדריך למעסיק
תהליך עזיבת עובד
קבוצת קלי
 

להלן פירוט השלבים המתבצעים מול המעסיק החל מקבלת ההודעה.

סיום
העסקה
image face

שליחת הודעה למנהל ההסדר על סיום עבודה בהודעה יפורטו הנתונים הבאים: • מועד תחילת עבודה • מועד סיום עבודה • תקופות חל"ת • שכר אחרון לדיווח • שחרור הפיצויים לעובד או ביצוע שיפוי למעסיק • השלמת חוב פיצויים כן/לא ומה גובהה. בקבוצת קלי תוכל לעדכן באמצעות באמצעות האינטרנט למעסיק או בטופס ייעודי.

גובה
פיציים
image face

על מנהל ההסדר לעדכן את המעסיק בגובה הפיצויים הצבורים לאחר קבלת פרמיה אחרונה (טופס לדוגמא) כולל קבלת החלטת המעסיק בעניין גובה מענק השלמת פיצויים (במידה ויש)

טופס
161
image face

על המעסיק לשלוח טופס 161 מלא למנהל ההסדר (להורדת טופס 161)

מכתב
שחרור
image face

על המעסיק לשלוח למנהל ההסדר מכתב שחרור (להורדת המכתב)

להלן פירוט השלבים המתבצעים מול העובד החל מקבלת ההודעה: 

1. יצירת קשר עם הלקוח המסיים עבודתו תוך 4 ימי עבודה מקבלת פרמיה אחרונה.
2.  נציג קלי יתקשר ללקוח/ה וייתן הסבר מפורט על אופן הטיפול בתהליך סיום העבודה ועל ההחלטות שעליו לקבל בשני תחומים:
• המשכיות תכנית הביטוח מחוץ לגבולות המעסיק
• הטיפול בכספי הפיצויים העוברים לרשות העובד ממקום עבודתו.