רגעים חשובים בחיים
חופשה ללא תשלום (חל"ת)
קבוצת קלי
 

מהי חופשה ללא תשלום?

חופשה ללא תשלום היא בעצם "השעיה" של חוזה העבודה. בתקופת החל"ת אינם חלים חובות הדדיים בין המעסיק לעובד וזאת למרות שנמשכים יחסי עובד-מעסיק.

 

חופשה
ללא
תשלום
image face

• היציאה לחל"ת חייבת להיות בהסכמת המעסיק והעובד.
• בתקופת החל"ת העובד אינו זכאי לתשלומים מהמעביד (תגמולים ופיצויים).
• העובד רשאי להפריש באופן עצמאי כספים לקופות כדי לשמור על רצף זכויותיו.
• העובד רשאי לשמור על הכיסוי הביטוחי במסגרת "הסדר ריסק"
• העובד רשאי לבצע "איפוס חיובים" – דילוג על פרמיות.

הסדר
ריסק
בחל"ת
image face

כאשר המבוטח יוצא לחל"ת לתקופה ממושכת (מעל 14 ימים), באחריותו לדאוג לתשלום הפרמיה החסרה ולהסדרתה.במקרה שלא יוסדר התשלום בגין תקופת החל"ת ירשם חוב פיגורים בפוליסה. המבוטח יכול לשמר את התכנית בהסדר ריסק כאשר הוא משלם רק את עלויות הביטוח (ללא מרכיב חיסכון):
1. כל התנאים הקולקטיבים נשארים כפי שהינם.
2. יש להגדיר מראש את תקופת החל"ת.
3. המבוטח והמעסיק יחתמו על טופס יציאה חל"ת.
4. המבוטח יחתום על טופס ריסק זמני שאותו יקבל ממוקד שירות הלקוחות.

דילוג
בתקופת
חל"ת
image face

אם אין תשלום בגין תקופת החל"ת נפתח חוב בקופה. העובד רשאי לבצע "איפוס חיובים" – דילוג על פרמיות. נציין כי בפוליסות צמודות מדד לא ניתן לבצע דילוג. הדילוג צריך להיות בהסכמת המבוטח והמעסיק. אם מדובר בחל"ת מעל שלושה חודשים יש צורך בחיתום מחדש (הצהרת בריאות קצרה עד תקרת חיתום או ארוכה).