גילוי נאות

קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ הנה בעלת רישיון לשיווק השקעות כאמור בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן ובהתאמה: "שיווק השקעות" ו-"חוק הייעוץ"), ולא לייעוץ השקעות, וכי הינה בעלת זיקה ליצרני המוצרים הפיננסים והשירותים אשר משווקים על ידה במסגרת מתן השירותים ללקוח.
כמו כן, קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ הינה מנהלת הסדרים פנסיונים הפרטית הגדולה בישראל הפועלת כסוכן פנסיוני ואינה יועצת פנסיונית. הקבוצה רשאית לעסוק בשיווק פנסיוני, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה- 2005.

זיקה לפיננסים

קבוצת קלי הנה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים המיוצרים ו/או המנוהלים על ידי היצרנים, באופן שהיא עשויה לקבל מהם טובת הנאה בקשר לדמי הניהול הנגבים ע"י הלקוח.
ניתן לקבל מידע על רשימת המוצרים המלאה באתרי היצרנים.
להלן הרשימה של החברות:
הגופים המוסדיים שלהלן, הינם בעלי זיקה למוצרים אותם אנו משווקים במסגרת השיווק הפיננסי:
אי בי אי
איילון
אנליסט
אלטשולר שחם
בלנדר
מיטב-דש
הראל מגן
הפניקס
הראל פיננסים וביטוח
טנדם קפיטל
ילין לפידות
כלל חברה לביטוח
מגדל שוקי הון
מור
מנורה
סיגמא
פיוניר
פסגות
סלייס
פרופימיקס
EXPO
PAGAYA OPPO
פורטה
אימפקט
JULIUS BAERE
אקסלנס
פרופאונד
UBP
PAGAYA
COMREIT/CCF/SBL
פארטו
גולדן ברידג'
GILBOA
הפניקס פינטק
TARYA
אלקטרה
SPHERA
ALTO
NOKED

השתלמות:

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הראל גמל והשתלמות בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
אי.בי.אי גמל בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
מנורה מבטחים גמל בע"מ
איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

גמל:

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הראל גמל והשתלמות בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
אי.בי.אי גמל בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
מנורה מבטחים גמל בע"מ
איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

ביטוח:

מגדל חברה לביטוח
כלל חברה לביטוח
הפניקס חברה לביטוח
הראל חברה לביטוח
מנורה מבטחים חברה לביטוח

פנסיה:

מגדל מקפת אישית
הפניקס פנסיה מקיפה
מיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית
הראל פנסיה
מבטחים החדשה
איילון פיסגה מנהלים