אילו סוגי השקעות אלטרנטיביות קיימים?
ישנם 4 סוגי קרנות עיקריות המשקיעות במוצרים אלטרנטיביים:
 • קרנות הון סיכון- משקיעות בחברות פרטיות, בעלות פוטנציאל ושאינן נסחרות בבורסה, דוגמת חברות טכנולוגיה, רפואה, פינטק ועוד.
 • קרנות גידור- משקיעות במניות, איגרות חוב או מטבעות דיגיטליים הנסחרים בבורסה, באמצעות אסטרטגיות השקעה אלטרנטיביות למיקסום הרווח בכל מצב שוק, וגידור ההפסדים בשוק יורד.
 • קרנות השקעה בנדל"ן, בתשתיות לאומיות ובחברות 'אנרגיה ירוקה' בארץ ובחו"ל- משקיעות בנכסים פיזיים מניבים מסוגים שונים, כאשר התשואה היא ההכנסה השנתית מאותם נכסים, בין אם מדובר בהכנסות משכירות, מכבישי אגרה וכו'.
 • קרנות אשראי- נותנות אשראי מסוגים שונים, החל מאשראי ליזמים, דרך אשראי לעסקים, משכנתאות ועד להלוואות חברתיות.

לאילו סוגי משקיעים מתאימות השקעות אלטרנטיביות?
השקעות אלטרנטיביות אינן מושפעות באופן ישיר מתהפוכות שוק ההון והתנודתיות שלו, לכן הן נתפסות כחלופה מצוינת למשקיעים הרוצים ליצור פיזור סיכונים ויציבות יחסית בתיק ההשקעות. בשל אופי המוצרים, ההשקעות האלטרנטיביות מתאימות בעיקר למשקיעים כשירים ולמשפחות אמידות.

מה הן השקעות אלטרנטיביות?
השקעות אלטרנטיביות הינן השקעות שאינן שותפות למהלך המסחר השוטף בבורסות לניירות ערך, כלומר לא סחירות, ומהוות אלטרנטיבה לעולם ההשקעות המסורתי. מדובר בהשקעה בנכסים ובחברות שאין דרך ציבורית להשקיע בהם.  

מה צריך לבדוק כשבוחרים באיזה בנק בשוויץ להשקיע?
בבואנו לבחון בנק בשווייץ יש לקחת בחשבון מספר פרמטרים:
 • הדרוג של הבנק
 • הלימות ההון של הבנק
 •  נציגות בארץ- יש לקחת בחשבון שכדי לפתוח חשבון בבנק שוויצרי יש לחתום על מסמכים, ובנק ללא נציגות בארץ יתכן ויצריך הגיעה פיזית לשוויץ או למדינה בה יש לבנק נציגות.

מה מאפיין ומייחד את הבנקים בשוויץ?
 • מחלקות אנליזה עם מאות אנליסטים ואנליסטיות, מנהלי השקעות, CIO שאחראיים על האסטרטגיה הכוללת וגם צוות ניהולי בעל עשרות שנות ניסיון בהשקעות גלובאליות.
 • בנקים מתמחים בבנקאות פרטית, המגינים על המשקיעות והמשקיעים ומעניקים להם  מסגרת תומכת. לדוגמה: יחס הלימות ההון הנדרש מהבנקים בשוויץ הוא גבוה מאוד ביחס למה שקורה במקומות אחרים בעולם.
 • מגוון רחב משמעותית של מוצרים פיננסיים הזמינים להשקעה, בניגוד לישראל.
 • סוגים רבים של תיקי השקעות שונים ופרופילי סיכון שונים לעומת בתי ההשקעות בישראל אשר משווקים תיק השקעות גלובליות אחד במספר פרופילי סיכון.
 • יכולת ניתוח, השוואה ומעקב לאורך זמן אחר קרנות. בחו"ל עולם הקרנות הוא גדול מאוד ודורש את היכולות של הבנקים השוויצרים. כך גם לגבי מניות- לבנקים בשוויץ יש אנליסטים ייעודיים לתחומים השונים.

מה ההון המינימלי להשקעות בבנק בשווייץ?
ההון המינימלי הדרוש הוא כמיליון דולר ובנקים רבים יבקשו הון מינימלי גבוה יותר. בנוסף, חשוב לזכור כי מדובר בבנקאות לאנשים אמידים ולקוח של 2-4 מיליון דולר יוכל לפתוח חשבון אך היחס מהבנק יהיה של 'לקוח מהשורה', ולא יבנו לו תמהיל השקעות מותאם אישית.

מה צריך לקחת בחשבון כששוקלים פרישה מוקדמת?
כששוקלים פרישה מוקדמת יש לקחת בחשבון מספר גורמים:
 • צרכים כלכליים- על מנת לתכנן את גובה הקצבה הדרוש לנו יש  לקחת בחשבון את ההוצאות מבחינת רמת החיים, מצב בריאותי ועוד.
 • ההכנסה החודשית הכוללת מכלל המקורות- קצבת זקנה של ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, וחסכונות פרטיים. זאת לצד הכנסות נוספות כמו דירה להשכרה ועוד.
 • זכאויות בפרישה - מתייחס למענקים נוספים, מעבר לצבירת הפנסיה דוגמת פדיון ימי מחלה, מענק פרישה מיוחד ועוד.
 • גובה הקצבה הצפוי-  פרישה מוקדמת משפיעה על גובה הקצבה. בהערכה גסה, עבור כל שנה שמקדימים את קבלת הפנסיה הקצבה קטנה בשיעור של בין 6%-7%.
 • מס על הקצבה בפרישה מוקדמת – בפרישה מוקדמת ממשיכים לשלם דמי ביטוח לאומי ובריאות, עם הפחתה מסוימת המוגבלת בתקרה. בנוסף, על הקצבה תשלמו מס הכנסה לפי מדרגות המס השולי. עם זאת, קיימות גם הטבות המס המגיעות לכם עקב נקודות זיכוי, קצבה מוכרת, פטורים שניתן לנצל ועוד.

מהי פרישה מוקדמת?
פרישה מוקדמת הינה פרישה לפני גיל הפרישה ע"פ החוק- גיל 67 לגברים ו- 65 לנשים.

מהו תהליך של תכנון הפרישה?
תכנון פרישה הוא איסוף וניתוח המידע לגבי כל התכניות הפנסיוניות, לצד המידע לגבי כל הנכסים הפיננסים שלכם. קביעת הצרכים הפיננסים ותכנון אופן מימוש החסכונות- כמה בקצבת הפנסיה? כמה במשיכה חד פעמית? ועוד. ניצול מירבי של הטבות המס, כך שההכנסה נטו תהיה מקסימלית. קביעת אסטרטגיית השקעה על הכספים הנזילים, שלא מיועדים לקצבת הפנסיה ודרכים לדאוג גם לבני ובנות הזוג.

מדוע לא כדאי למשוך את קרן ההשתלמות גם כאשר היא נזילה?
כל עוד לא משכת את הכספים מקרן השתלמות- הם ימשיכו לצבור תשואה. החיסכון בקרן ההשתלמות משתלם יותר מכל תוכנית חיסכון אחרת בגלל הפטור מתשלום מס רווח הון.

יש לי קרן השתלמות נזילה ואני רוצה לבצע משיכה של הכספים. תוך כמה זמן הכסף אמור לעבור לחשבון שלי מיום הבקשה?

בהנחה כי בקשת המשיכה תקינה והכספים אכן נזילים, הכספים יועברו לחשבון שלך תוך ארבעה ימי עסקים. אם מועד קבלת הכספים מתרחש באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש כלשהוא, הקרן יכולה לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

חשוב וכדאי לדעת: במידה וחשבון העו"ש שלך מנוהל בבנק שאינו הבנק המתפעל של הקרן, יעבור יום עסקים נוסף עד שהכספים יופקדו בחשבון שלך, בשל פעולת העברת הכספים בין הבנקים.


האם עצמאיים ועצמאיות יכולים להצטרף לקרן השתלמות?

הם יכולים להצטרף לקרן השתלמות לעצמאים ועצמאיות במידה ויש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד.


איזה יתרון יש לחיסכון באמצעות קרן השתלמות על-פני תוכניות חיסכון אחרות?

חיסכון באמצעות קרן השתלמות מקנה פטור ממס רווח הון על הרווחים שנצברו בקרן בגין הפקדות עד התקרה המוטבת.

בנוסף עצמאיות ועצמאיים נהנים מהטבת מס בגין ההפקדה לקרן.

במקרה של שכירים ושכירות, במידה והמעסיק הפקיד עד תקרת ההפקדה ללא מס, לא יהיה חיוב מס.


האם המעסיק שלי חייב לתת לי קרן השתלמות?

במגזר הציבורי- הזכויות לקרן השתלמות נקבעות בהסכם הקיבוצי, והמעסיק חייב להפריש לך לקרן ההשתלמות בהתאם להסכם הקיבוצי.

במקומות עבודה בהם אין הסכמים קיבוציים, ההחלטה אם להפריש עבורך לקרן השתלמות תלויה במשא-ומתן בינך לבין המעסיק, ובמה שנחתם בחוזה ההעסקה.


האם ניתן להעביר קופת גמל מחברה אחת לאחרת?
בהחלט אפשר לבצע העברות בין קופות גמל. בהעברה הזכויות שלך ישמרו במלואן ואין תשלום או עמלות על המעבר.

איך אדע לאיזו קופת גמל הכי כדאי לי להצטרף?
קופות הגמל שונות זו מזו באחוז דמי הניהול שהן גובות ממך, ובתשואה שהן משיאות על ההשקעות שלהן. מאחר וקופת גמל היא כלי חסכון לטווח בינוני וארוך, ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן, ולהשוות את פרסומי הקופה עם המידע והנתונים המוצגים באתר. את המידע ההשוואתי בין קופות הגמל אפשר למצוא באתר שלנו.

מי יכול ויכולה להצטרף לקופת גמל?
לקופת גמל לתגמולים לעמיתים ולקרן השתלמות- יכולים להצטרף עובדים ועובדות שכירים. לקופת גמל לתגמולים עצמאיים- יכולים להצטרף גם שכירים וגם עובדים עצמאיים ועצמאיות, שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד. לקופת פיצויים ולקופת לדמי מחלה- יכולים להצטרף רק מעסיקים ומעסיקות המשלמים משכורות.

כל כמה זמן צריך לעדכן את הפוליסה?
תחום ביטוח הבריאות הוא דינמי מאוד הודות להתקדמות הטכנולוגיה הרפואית ובעקבות חידושים מתמידים בתחום הרפואה. חברת הביטוח מפתחת ומעדכנת את הפוליסות שלה בהתאם לחידושים האלה. בגלל הדינאמיות של התחום כדאי מאוד לתכנן את פוליסות הביטוח שלך עם מומחה או מומחית ביטוח, כדי לשפר את כיסויי הביטוחים בהתאם למציאות המשתנה.   

מהי תקופת התיישנות בפוליסות בריאות?
תקופת התיישנות היא תקופה שאחריה אי אפשר לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח. החל מנובמבר 2020 עודכנו התנאים ותקופת ההתיישנות עומדת כיום על חמש שנים ממועד התרחשות האירוע הביטוחי. בעבר תקופת ההתיישנות עמדה על שלוש שנים.

מה מטרתה של הצהרת בריאות?
הצהרת הבריאות מתשאלת את המבוטח או המבוטחת על מצבו הבריאותי ופירוט ההיסטוריה הבריאותית. על סמך התשובות חברת הביטוח מסיקה מסקנות וכתוצאה מכך קובעת את תנאי הקבלה שלו לביטוח.

האם אפשר לצרף תינוקות לפוליסת בריאות?
ברוב פוליסות הבריאות אפשר לצרף תינוקות בנות ובני יומם, בכפוף לסיכום לידה מבית החולים, ובצירוף הצהרת בריאות חתומה על ידי ההורים במקרה שמדובר בתינוק או תינוקת עד גיל שישה חודשים. לתינוקות מגיל שישה חודשים ומעלה צריך לספק הצהרת בריאות בלבד.

יש לי "ביטוח משלים" בקופת חולים (שב"ן), למה צריך לרכוש גם ביטוח בריאות פרטי?
שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, מכסים באופן חלקי בלבד, את הצרכים הרפואיים הקריטיים שעלולים להתרחש במהלך החיים. ביטוח בריאות בחברת ביטוח מעניק לך שירותים נוספים שלא קיימים בביטוחים של קופות החולים כמו: זמינות גבוהה לניתוחים מורכבים בארץ בחו"ל, אופציית בחירת הצוות המנתח מהמגוון הקיים בהסכם עם חברת הביטוח, זמן ומקום הניתוח ועוד. כמו כן מימון לתרופות מיוחדות ותרופות בהתאמה אישית, טיפולי פיזיותרפיה עם מטפלים ומטפלות פרטיים, בדיקות אבחנתיות שלא מחויבות לספק ספציפי ועוד.

במה שונים שירותי הבריאות הניתנים על ידי מערכת הבריאות הציבורית, מאלה הניתנים במסגרת ביטוחי הבריאות הפרטיים בחברת הביטוח?
שירותי מערכת הבריאות הציבורית בישראל, המוגדרת בחוק בריאות ממלכתי, הם מתקדמים ונחשבים איכותיים וזמינים. השירותים מקיפים, אך מתאימים בעיקר לטיפול במחלות ובדיקות שגרתיות. ביטוח בריאות פרטי באמצעות חברת ביטוח, מאפשר לך להתמודד עם מחלות או אירועים רפואיים לא שגרתיים. הביטוח הפרטי מעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול נחוץ במהירות ועל ידי רופאות ורופאים בכירים בארץ ובעולם.

מהי תכנית שב"ן או "הביטוח המשלים של הקופה"?
שירותי בריאות נוספים, הניתנים בעלות נוספת בקופות החולים השונות, ואינם כלולים בחוק הבריאות הממלכתי. במסגרת השב"ן מוענקים שירותים כמו: שירותי רפואה מונעת, בדיקות תקופתיות, ייעוץ אצל רופאים מומחים, בדיקות לנשים בהריון ועוד.

מהי תוספת חיתומית?
תוספת לדמי הביטוח (פרמיה) הנקבעת על ידי חברת הביטוח בתחילת הביטוח, בהתאם למצב הרפואי של המבוטח או המבוטחת, המתייחסת להשפעת המצב הרפואי על הסיכון הביטוחי.

מהי ההגדרה של מצב רפואי קודם או קיים?
מצב רפואי, סמפטומים של מצב רפואי, תופעה, מחלה, מום או נכות או תוצאה של אחד מאלה, שהתחילו לפני הצטרפותו של המבוטח לביטוח ו/או שהיו קיימים אצל המבוטח או המבוטחת לפני ההצטרפות לביטוח או במהלך תקופת האכשרה.

מהו ביטוח סיעודי?
ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי (החזר תחת הוכחת הוצאה כספית) חודשי למבוטח או מבוטחת המצויים במצב סיעודי ע"פ הגדרתו בפוליסה שברשות המבוטח. הסכום משולם לתקופה של מספר שנים או לכל משך החיים תלוי בפוליסה אותה רכש. מצב סיעודי המזכה את המבוטח או המבוטחת בכספי הביטוח הינו אחד משני המצבים הבאים:   א. במצב בריאות ותפקוד ירודים בהם נדרשת עזרה ממשית יומיומית, שבלעדיה אי אפשר לבצע לפחות שלוש פעולות מתוך שש פעולות המוגדרות בפוליסה. יש פוליסות בהן המבוטח או המבוטחת לא יכולים לבצע שתי פעולות, כאשר אחת מהן חייבת להיות אי שליטה בסוגרים.  אלו הן שש הפעולות המוגדרות בפוליסות הביטוח:
 1. לקום ולשכב
 2. להתלבש ולהתפשט    
 3. להתרחץ ולהתגלח
 4. לאכול ולשתות
 5. לשלוט על הסוגרים
 6. ניידות
ב. מבוטח או מבוטחת המצויים במצב של תשישות נפש, לדוגמה: שיטיון (דמנציה) או אלצהיימר.

בחלק מתכניות הביטוח שלי כתוב שיש לי זכאות לפיצוי ובחלק מהתוכניות כתוב שיפוי, מה ההבדל בין פיצוי לשיפוי?
פיצוי הוא כספי ביטוח קבועים מראש, המשולמים בהתרחשות מקרים הקשורים בביטוח ללא תלות כלשהי בהוצאות שהוציא המבוטח או בהצגת קבלות על טיפול רפואי כזה או אחר. שיפוי הוא כספי ביטוח שיגיעו אליך כהחזר הוצאות שהוצאת בפועל ובכפוף להצגת קבלות. סכום ההחזר אל מול הקבלות לא יהיה יותר מהתקרה שנקבעה בפוליסה.

רכשתי ביטוח סיעוד לפני 5 שנים וכעת אני במצב סיעודי כפי שהוא מוגדר בפוליסה. האם אני זכאי לקבל כסף מהביטוח החל מהיום?
בפוליסת סיעוד קיימת "תקופת המתנה" - תקופה המתחילה בזמן בו התחיל המצב הסיעודי. רק אחרי תום תקופת ההמתנה המבוטח או המבוטחת יוכלו לקבל כסף מהביטוח. במרבית ביטוחי הסיעוד קיימת תקופת ההמתנה קצרה בטווח של חודשיים או שלושה חודשים, אלא אם כן רכשת "ביטוח סיעוד משלים" בו תקופת  ההמתנה היא ארוכה יותר: שלוש או חמש שנים.

מהי תקופת אכשרה בביטוח בריאות וממתי אפשר להתחיל לבקש החזרים מחברת הביטוח?
תקופת אכשרה היא זמן המתחיל מההצטרפות הרשמית לפוליסת הביטוח וכניסתה לתוקף, ועד תאריך ספציפי, משתנה לפי חברת הביטוח מתכנית לתכנית. בתקופת האכשרה עדיין לא ניתן להנות מהחזרים או להגיש קבלות לחברת הביטוח. זאת אומרת שאם קרה אירוע מסוים בתקופת האכשרה- הוא לא יהיה מכוסה כל תקופת הביטוח. עם תום תקופת האכשרה ניתן יהיה לפנות לחברת הביטוח במקרי ביטוח חדשים וכל עוד הם המכוסים על ידי הפוליסה.  מטרת תקופת האכשרה היא למנוע מצב בו אנשים רוכשים ביטוח בריאות רק כאשר המצב הבריאותי שלהם לא טוב.

האם קרן הפנסיה או קופת הגמל שלי בסכנה להפסיד כאשר הבורסה יורדת?

כספי החיסכון בקרן הפנסיה ובפוליסות ביטוח המנהלים מושקעים על ידי הנהלת הקרנות בשוק ההון: במניות בבורסה, באגרות חוב ועוד. כאשר הבורסה נופלת, גם קרן הפנסיה וקופת הגמל המשקיעות במניות,  צפויות להפסיד כספים ולספוג הפסדים.

מאחר והחיסכון בתוכניות הפנסיוניות הוא לטווח ארוך, לרוב לתקופה של עשרות שנים, ההנחה היא, המבוססת על ההיסטוריה של שוק ההון, היא שהבורסה תתאושש עם השנים. לכן הירידה הנוכחית של ערך הכסף שלך וההפסד שנוצר כיום, יימחקו על ידי עליות שערים בעתיד.

לכן ההמלצה היא לא למשוך כספים מהקופות בזמנים שבהם הבורסה יורדת, ורצוי להמתין ולתת למצב בבורסה להשתפר או לחלופין, לנייד את הכספים לתוכניות דומות בעלות מסלולי השקעה סולידיים יותר.


באיזה גיל יוצאים לפנסיה?

על פי חוק, גיל היציאה לפנסיה משתנה בין גברים ונשים: 67 ולגברים ו  64 לנשים.

בפועל גיל הפרישה משתנה באופן מדורג בהתאם לגיל המבוטח או המבוטחת: נכון לשנת 2010 אישה בת 62 תוכל לפרוש לפנסיה על פי חוק. אבל, גיל הפרישה לאישה עולה בהדרגה עם השנים. 


מתי לא ניתן לעבור בין קרנות פנסיה?
 • כשיש קצבת זקנה מקרן הפנסיה.
 • כשיש קצבת נכות מקרן הפנסיה.
 • כשיש עיקולים על כספי הפנסיה.

האם מעבר בין קרנות פנסיה אפשרי?

החל מאוקטובר 2003 , בעקבות רפורמה של משרד האוצר, מעבר בין קרנות פנסיה חדשות: קרנות שנפתחו החל משנת 1995, אפשרי.

המעבר בין הקרנות שומר על כל הזכויות והוותק שנצברו ולא כרוך בעלויות או עמלות. האם כדאי לעבור בין קרנות? אפשר ואף רצוי במידה והקרן לא מספיק טובה עבורך! איך אפשר לדעת אם היא טובה או לא? המומחים והמומחיות של קלי "עובדים" בדיוק בזה- אחת הדאגות המרכזיות שלהם היא שהקרן שלך היא המדויקת לך ביותר.


אלו דמי ניהול יכולה לגבות קרן פנסיה?

דמי הניהול אינם גזירה משמים ואפשר לנסות ולהתמקח עליהם! לקוחות קלי לא צריכים לבצע את המיקוח הזה בעצמם כי אנחנו עושים זאת עבורם- ומשיגים דמי ניהול מאוד נמוכים. קרן הפנסיה רשאית לגבות דמי ניהול עד שישה אחוזים מההפקדות החודשיות השוטפות ועד חצי אחוז מכספי הצבירה - אם מדובר בקרן פנסיה חדשה


 מהי קרן פנסיה מקיפה ומהי פנסיית יסוד?
קרן פנסיה מקיפה היא פנסיה הכוללת גם מרכיב חיסכון וגם מרכיב ביטוחי. מרכיב החיסכון מבטיח קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה, ומרכיב הביטוח מאפשר כיסוי למקרה של מחלה, תאונה או מוות. הכיסוי הביטוחי מספק גם קצבת נכות ושאירים. פנסיה שלא כוללת את הכיסוי הביטוחי אלא רק את רכיב החיסכון נקראת פנסיית יסוד

מהו חוק פנסיית חובה?

"חוק פנסיה חובה" משנת 2008 מעניק זכאות לתכנית פנסיונית לכמיליון עובדים ועובדות שלא הייתה להם זכאות לפנסיה בעבר. בשנים הראשונות כשהחוק רק יצא גובה ההפקדות היה נמוך, אבל הוא גדל  בהדרגה עם השנים. כתוצאה מעליה בגובה ההפקדות מבוטחים ומבוטחות רבים יותר יכולים ליהנות לאורך זמן מפנסיה הגונה - בהנחה שהקרן שולמה באופן רציף.


מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא שילוב של חיסכון לגיל פרישה עם ביטוח. בקרן פנסיה מופקד כסף לאורך שנות העבודה ובהגעה לגיל פרישה ניתן להנות מהכספים שנצברו באמצעות קצבה חודשית. אם במהלך שנות העבודה לא ניתן היה להמשיך לעבוד, מסיבות למשל של פציעה או מחלה, ובמידה ויש בקרן פנסיית נכות, תתקבל קצבת נכות זמנית או קבועה בהתאם למצב. במצבי פטירה , תשולם על פי חוק קצבה לבני ובנות המשפחה מפנסיית שארים.


אם יש לי זכאות להפרשות פנסיוניות מהמעסיק, לאיזו תוכנית כדאי להצטרף?
עובדים ועובדות שכירים, במידה וחתמו על כך בחוזה ההעסקה, יכולים להצטרף לקרן פנסיה/ ביטוח מנהלים / קופת גמל וקרן השתלמות. ההצטרפות תלויה בתנאי ההעסקה, וכדאי לנהל על כך משא ומתן עם המעסיק. לעצמאים ועצמאיות, או שכירים ושכירות שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד יכולים להצטרף גם לקרן פנסיה/ ביטוח  מנהלים/ קופת גמל  או לקרן השתלמות לעצמאים ועצמאיות.

 יצאתי לחופשת לידה – מה אני צריכה לעשות?

"חופשת" הלידה אורכת על פי חוק כ- 14 שבועות. אם עבדת אצל מעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון, המעסיק חייב להמשיך ולשלם את התשלומים לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות. התשלומים כוללים גם את חלק המעסיק וגם את החלק של העובדת, שינוכה משכרה בהתאם לחוזה ההעסקה. תשלום חופשת הלידה יתחיל לאחר מילוי טופס חופשת לידה עליו חתומים המעסיק והעובדת.


קיבלתי מכתב פיגורים – מה צריך לעשות?
מכתב פיגורים מודיע לרוב על חוב שנוצר בפוליסה, ויש סיבות רבות להיווצרות החוב. ההמלצה היא ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מומחה או מומחית הביטוח שלך למציאת פתרון מהיר ומדויק. מומחי ומומחיות הביטוח של קלי יעשו עבורך את כל הבדיקות הנדרשות וימצאו פתרון במהירות האפשרית.

מהם תנאי הזכאות למשיכת כספים?
על פי הוראות הדין, ייתכן שמשיכת כספים מקרן הפנסיה בסכום שמעל 8,145 ₪ הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020, תהיה כרוכה בחיובי מס.על פי הוראות הדין, ייתכן שמשיכת כספים מקרן הפנסיה בסכום שמעל 8,145 ₪ הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020, תהיה כרוכה בחיובי מס.על פי הוראות הדין, ייתכן שמשיכת כספים מקרן הפנסיה בסכום שמעל 8,145 ₪ הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020, תהיה כרוכה בחיובי מס.