הרפורמה הפנסיונית של ה-1 ביולי: כל מה שצריך לדעת על השינויים בחסכונות לטווח הארוך

עמית קלי | מנהל לקוח פיננסי בכיר

בתאריך 1 ביולי נכנסה לתוקף הרפורמה בחסכונות לטווח הארוך. ההנחיות החדשות מסדירות את מסלולי ההשקעה במגוון מוצרי חיסכון, כגון קרנות פנסיה, קופות גמל לחיסכון קרנות השתלמות ופוליסות חסכון פרט, כאשר מטרת הרפורמה היא לפשט ולהנגיש את עולם ההשקעות, להתאים לצרכים האישיים של החוסכים ולאפשר השוואה קלה יותר בין מסלולים מחברות שונות.

מה ישתנה במסגרת הרפורמה?

הרפורמה מסירה את מגבלות מסלולי ההשקעה, מגדירה מסלולי השקעה חובה ומוסיפה מסלול השקעה כספי (שיכלול מגבלת זמן ההשקעה לבחירת הלקוח), בעוד שמסלולי החיסכון תלויי הגיל והמסלולים הכלליים יישארו כפי שהם. במדריך זה נסביר את השינויים הצפויים בחסכונות ארוכי הטווח החל מ-1 ביולי.

אשכולות למסלולי השקעה: פירוט השינויים

הרפורמה החדשה מגדירה חמישה אשכולות שונים למסלולי השקעה אותם הגופים המוסדיים רשאים לנהל. כל אשכול מתאפיין במבנה השקעה ייחודי וכולל בתוכו מספר מסלולים. בעקבות הרפורמה, יידרשו קרנות הפנסיה, ההשתלמות וקופות הגמל למזג בין מסלולים מסוימים או לפתוח מסלולים חדשים כך שיתאימו למבנה האשכולות החדש.  להלן פירוט האשכולות והשינויים הצפויים:

אשכול 1: מסלולי השקעה בניהול אקטיבי

אשכול זה כולל מסלולי השקעה המנוהלים באופן אקטיבי על ידי הגופים המוסדיים. במסלולים אלו ניתן להשקיע גם בנכסים בלתי סחירים, כמו קרנות תשתיות ונדל"ן, אשראי לא-סחיר וקרנות פרייבט אקוויטי. המסלולים באשכול זה כוללים:

מסלול כספי(שקלי): השקעה בפיקדונות ומק"מים עד שנה בלבד ;  מסלול אשראי ואג"ח: השקעה באגרות חוב ואשראי ; מסלול משולב אשראי ואג"ח עם מניות: תמהיל של אשראי, אג"ח ומניות ; ומסלול מניות בלבד: השקעה בעיקר במניות, עם אפשרות להשקעה בנכסים בלתי סחירים.

אשכול 2: מסלולי השקעה מתמחים סחירים

אשכול זה כולל מסלולים המתמחים בהשקעה בנכסים סחירים בלבד, ללא השקעה בנכסים בלתי סחירים. המסלולים כוללים:

מסלול אג"ח סחיר: השקעה באגרות חוב סחירות ; מסלול משולב סחיר: תמהיל של נכסים סחירים מגוונים ; מסלול מניות סחיר: השקעה במניות סחירות בלבד ; ומסלול אג"ח משולב עם מניות סחיר (עד 25% מניות): השקעה באגרות חוב עם תמהיל של עד 25% מניות.

אשכול 3: מסלולי השקעה עוקבי מדדים

אשכול זה כולל מסלולים העוקבים אחר מדדי מניות ואג"ח שונים בארץ ובעולם. על פי הרפורמה, כל מסלול יידרש לעקוב אחרי שלושה מדדים לפחות (ולכל היותר 10 מדדים) ולהעניק חשיפה לכל אחד מהם בשיעור של בין 10% ל-50%. המסלולים כוללים:

מסלול עוקב מדדים גמיש: עוקב אחרי מדדים שונים לבחירת מנהל ההשקעות באופן גמיש ; מסלול עוקב מדד S&P 500: עוקב אחר מדד S&P 500, עם אפשרות לחשיפה של עד 100% ; מסלול עוקב מדדי אג"ח: עוקב אחרי מדדי אגרות חוב שונים ; מסלול עוקב מדדי מניות: עוקב אחרי מדדי מניות שונים ; ומסלול עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות): עוקב אחרי מדדי אגרות חוב  ומדדי מניות עם תמהיל של עד 25% מניות.

אשכול 4: מסלולי אמונה וקיימות

אשכול זה כולל מסלולי השקעה המתנהלים לפי כללי הלכה דתית או תפיסת עולם ירוקה. המסלולים כוללים:

מסלול הלכה: השקעה לפי כללי ההלכה היהודית ; מסלול שריעה: השקעה לפי כללי ההלכה האסלאמית ; מסלול קיימות: השקעה בנכסים המקיימים עקרונות של קיימות ואחריות סביבתית ; ומסלול סביבתי: השקעה בנכסים בעלי השפעה סביבתית חיובית.

אשכול 5: מסלולי השקעה אקטיביים עם דמי ניהול משתנים על בסיס הצלחה

אשכול זה צפוי להיפתח בעתיד ויכלול מסלולי השקעה אקטיביים שבהם דמי הניהול ישתנו על בסיס הצלחת ההשקעות. כלומר, דמי הניהול יהיו תלויים בתשואות שיושגו עבור החוסכים.

תחולת הרפורמה על מוצרי חיסכון

הרפורמה חלה על קרנות פנסיה (למעט קרנות ותיקות), פוליסות ביטוח פנסיוני, קרנות השתלמות, קופות גמל לחיסכון ופוליסות פרט לחיסכון. ההוראות יחולו על כל החוסכים, אך ההשפעה הישירה תהיה בעיקר על מסלולי ההשקעה המתמחים ולא על המסלולים הכלליים ותלויי הגיל.

יתרונות השינויים ברפורמה

הרפורמה מציעה מספר יתרונות:

הרחבת אפשרויות ההשקעה: גיוון תיק ההשקעות במגוון רחב יותר של מסלולים.

הפרדה ברורה בין מסלולים עם נכסים סחירים ולא סחירים: שם המסלול ישקף את סוגי הנכסים שבהם משקיעים.

מסלולים מתמחים זהים בכל המוצרים: מדיניות ההשקעה תהיה אחידה בכל מוצרי החיסכון של היצרן.

מה כדאי לעשות עכשיו?

כפועל יוצא של הרפורמה, נדרשים יצרני מוצרי החיסכון לבצע עבור חלק מהחוסכים התאמות ושינויים של מדיניות ההשקעות, או לחילופין מיזוג למסלול השקעה אחר ולעדכן את החוסכים לגבי השינויים הצפויים, כאשר רוב החוסכים קיבלו על כך מכתב. כעת כדאי לחוסכים לבדוק את מסלולי ההשקעה שלהם ולפנות לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת ייעוץ מקצועי.

כללים חשובים לבחירת מסלול חיסכון פנסיוני

בעת בחירת מסלול חיסכון פנסיוני, חשוב להקפיד על כמה כללים מרכזיים כדי להבטיח את מיטב החיסכון הפנסיוני:

התאמה לצרכים האישיים

בחירת מסלול החיסכון צריכה להתבצע תוך התחשבות בצרכים והנתונים האישיים של כל חוסך. יש להביא בחשבון את המצב הכלכלי והמשפחתי, הגיל, תחום העיסוק ומקורות ההכנסה. התאמה אישית זו תסייע להבטיח שהחיסכון יענה על הצרכים המיוחדים של כל חוסך בצורה מיטבית.

פיזור השקעות

יש להקפיד על פיזור השקעות בתיק החיסכון הפנסיוני, כלומר, חשיפה למגוון נכסים פיננסיים ולא רק לנכס או סקטור בודד. הפיזור מבטיח שגם אם פלח מסוים של שוק ההון יחווה ירידה, פלחים אחרים עשויים לאזן את ההשפעה על החיסכון הכולל.

עקביות

לאחר בחירת מסלול חיסכון פנסיוני בתהליך יסודי ומקצועי, יש להתמיד במסלול הנבחר ולא למהר להחליפו. הניסיון מלמד כי עקביות והתמדה משתלמים בטווח הארוך. עם זאת, יש לבצע הערכה תקופתית ולהתאים את החסכונות לשינויים במצב האישי והכלכלי, בכושר ההשתכרות ובמצב המשפחתי.

בכל מקרה של ספק או צורך בייעוץ, מומלץ לפנות לסוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני מוסמך על מנת לקבל ייעוץ מקצועי ואישי.

 

 

אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ופנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.

 

כתבות נוספות באותו נושא