המדריך לעצמאים החדשים- כל מה שצריך לדעת על הפרשות לפנסיה

מאז תחילת משבר הקורונה, עשרות אלפי שכירים שינו את הסטטוס התעסוקתי שלהם לעצמאים. רן קלי, יו"ר דירקטוריון קבוצת קלי, מסביר מהן החובות, ההטבות וכיצד לבצע את ההפקדות לפנסיה בדרך האפקטיבית ביותר.
רן קלי | יו"ר דירקטוריון קבוצת קלי

מאז תחילת משבר הקורונה, עשרות אלפי שכירים שינו את הסטטוס התעסוקתי שלהם לעצמאים. לשינוי זה ישנם יתרונות רבים כמו שעות עבודה גמישות, היכולת לבחור פרוייקטים, להפוך תחביבים ישנים לפרנסה ואפילו לעבוד מהבית, מבית הקפה או מהחוף. מצד שני, הם גם מתמודדים עם אתגרים חדשים כמו הכנסה חודשית המשתנה מחודש לחודש והיעדר מעסיק שידאג להפקדות רציפות לפנסיה, וכיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה.

אז מה צריך לקחת בחשבון כשעוברים להיות עצמאים מבחינת החיסכון הפנסיוני? רן קלי, יו"ר דירקטוריון קבוצת קלי, מסביר מהן החובות, ההטבות וכיצד לבצע את ההפקדות לפנסיה בדרך האפקטיבית ביותר. 

הפרשות פנסיה לעצמאיים
המדריך לעצמאים החדשים

בעבר, לרוב העצמאים לא היו הסדרים פנסיוניים, והם נאלצו להסתפק בפרישתם לגמלאות בקצבת הזקנה הזעומה מהביטוח הלאומי. בינואר 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה, המחייב לראשונה הפקדה לפנסיה גם בקרב עצמאים. חובה זו מוטלת על כל עצמאי (מגיל 21 עד 60), לאחר שישה חודשים מהרגע שבו נרשם לראשונה כעוסק מורשה. עצמאי שמלאו לו 55 במועד כניסת החוק לתוקף – פטור מחובה זו. 

במידה וההכנסה של העצמאי היא עד למחצית מהשכר החודשי הממוצע במשק (5,276 ₪ נכון לשנת 2021) הוא נדרש להפקיד לפנסיה 4.45% מההכנסה החייבת שלו. מי שמרוויח בין 5,276 ₪ ל-10,551 ₪ בחודש ב-2021, יפקיד 12.55% מחלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק – עד לגבול השכר הממוצע במשק. אין חובת הפרשה לפנסיה על חלק ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק.

חשוב לשים לב שעל פי החוק, במידה ולא הופקדו כספים לפנסיה או שהופקדו סכומים נמוכים מהמתחייב בחוק – תישלח התראה לתשלום, לאחר 90 יום ממועד ההתראה העצמאי ייקנס ב-500 ₪.

אפיקי החיסכון לעצמאים הינם זהים לאפיקי החיסכון של עובדים שכירים וניתן לשלב ביניהם. חשוב לציין כי בין אם הכספים הופקדו לקרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או קופת גמל, עם פרישתו לגמלאות יקבל החוסך קצבה חודשית, ובכל מקרה לא יוכל לקבל סכום חד-פעמי. אם בנוסף לקצבה החודשית החוסך מעוניין בכיסויים ביטוחיים במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות (ביטוח חיים או שארים) – אז התוכנית המתאימה ביותר היא קרן פנסיה או פוליסת ביטוח.

ומה בנוגע להטבות לעצמאים? שיעור ההפקדה לפנסיה המזכה בהטבות מס הוא 16.5% מההכנסה החייבת של העצמאי (בכפוף לתקרה של 17,400 ₪ בחודש). ההוצאות לרכישת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה גם הן מוכרות לצורכי מס בשיעור של 3.5% מהכנסתו החייבת (עד לתקרה של פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק). אם העצמאי ניצל את הטבת המס כנגד התשלום לביטוח אובדן כושר עבודה, יוכרו הפקדות לפנסיה בשיעור 16% (במקום 16.5%) מהכנסתו החייבת. בנוסף, כנגד התשלומים לפנסיה, נהנה העצמאי מזיכוי מס (החזר של 35% מסכום ההפקדה), ומניכוי מס (החזר בשיעור המס השולי מסכום ההפקדה).

עצמאים יכולים להצטרף לאחת מארבע קרנות פנסיה מוזלות. הפרמטר העיקרי לבחירה בין קרנות הפנסיה, הוא יחס עלות מול תועלת. התשואה שמניבה הקרן בניכוי דמי הניהול שהיא גובה, ובהתחשב בסיכון. יש לבחון את הנתונים האלו בצורה מקיפה ובזמנים שונים על מנת לבדוק את כדאיותה.

ניתן להצטרף לקרן פנסיה באמצעות סוכן ביטוח מורשה, יועץ פנסיוני בנקאי או בחלק מקרנות הפנסיה, דרך הרשמה ישירה באתר האינטרנט שלהן. בעת ההצטרפות לקרן הפנסיה העמית נדרש לבצע שתי בחירות. אחת של מסלול הביטוח בקרן והשנייה היא של מסלול ההשקעות. המסלולים השונים נבדלים זה מזה ברמת הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות או מוות. חשוב לדעת שככול שהכיסוי לנכות ולשארים גבוה יותר, כך תקטן קצבת הזקנה הצפויה, ולהפך. לעמיתים רווקים מומלץ לוותר על מרכיב הכיסוי לשארים במקרה פטירה. זכותו של כל עמית לבחור את פרופיל הסיכון בהשקעות מבין מגוון מסלולים. במידה ולא בחר בצורה יזומה, הוא יצורף אוטומטית למסלול ברירת מחדל בהתאם לגילו.

לעצמאים מגיע ליהנות גם מניכוי במס כנגד התשלומים לקרן השתלמות בשיעור של 4.5% מהכנסתו החייבת במס, עד לסכום של 263 אלף ₪ בשנה. כלומר, בשנת המס 2021 תוכר לעצמאי הפקדה שנתית לקרן השתלמות בסך 11,835 ₪. הרווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,480 ₪ (נכון לשנת 2021) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק (או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות או לימודים).

בכדי ליהנות מתשואות שיכולות להגיע (בבתי השקעות מסוימים) לעשרה אחוזים ומעלה בחישוב שנתי, ולהימנע מהפקדת סכום גדול בת אחת, מומלץ לעצמאים להפקיד את הכספים באופן שוטף ולא בערב תום שנת המס, כפי שרבים נוהגים.

 

 

כתבות נוספות באותו נושא