סקירת שוק ההון – ינואר 2023

שנת 2023 נפתחה בעליות שערים בארץ ובעולם. כמעט כל נכסי ההשקעה עלו: מניות, אג"ח, זהב. סקטור הנפט והגז הטבעי ירדו. השבועיים הראשונים בינואר התאפיינו בעליות חדות יחסית במדדי המניות ב ישראל בדומה למגמה בבורסות בעולם.

שוק ההון בישראל

ב- 2 בינואר 2023 בנק ישראל העלה את הריבית בפעם השביעית ברציפות ב – 0.5% ל- 3.75%.

שנת 2023 נפתחה בעליות שערים בארץ ובעולם. כמעט כל נכסי ההשקעה עלו: מניות, אג"ח, זהב. סקטור הנפט והגז הטבעי ירדו. השבועיים הראשונים בינואר התאפיינו בעליות חדות יחסית במדדי המניות ב ישראל בדומה למגמה בבורסות בעולם.

במחצית השנייה של ה-חודש נרשמו ירידות שערים בשווקים המקומיים וזאת על רקע הסלמה במצב הבטחוני, הרפורמה המשפטית והחשש מהשפעתה על הכלכלה הישראלית – משיכת כספים רבים של משקיעים זרים מחוץ לישראל ופגיעה בדירוג האשראי של ישראל .

  • בסיכום חודשי מדד ת"א 125 הצליח לסיים בעל ייה מינורית של 0.5%
  • בשוק איגרות החוב נרשמו בינואר עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב לסוגיהן, בשיעור ממוצע של כ-1.5% כאשר איגרת חוב ממשלתית ארוכה עלתה בכ-  3% וצמודה למדד לטווח ארוך עלתה בכ- 4.5%.
  • בסוף דצמבר 2022 התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל- 10 שנים ירדה מכ-3.6% לכ-3.4% בסוף ינואר 2023.
  • בסיכום חודשי, הדולר נחלש בכ-1.25% ביחס לשקל – שער הדולר נכון ל 31.01.23 – ₪ 3.475
  • מפרסומים עולה כי בשנה החולפת נרשמה ירידה חדה בהיקף ההשקעות של קרנות הון סיכון בחברות הייטק ישראליות.
  • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן בדצמבר 2022 עלה ב 0.3%- , ובסיכום שנת 2022 עלה המדד ב 5.3%- – שיא של 20 שנה.

סקירת שוק ההון 2023

סקירת שוק ההון 2023

שוק ההון בעולם

לראשונה מזה שנה קרן המטבע הבינ"ל עדכנה את תחזיות הצמיחה העולמית ב 0.2% ל 2.9% בשנת 2023 . הקרן מניחה האטה בחודשים הקרובים אך צופה אפילו באירופה צמיחה מתונה של כ 0.7% השנה.

שנת 2023 נפתחה בעליות חדות במדדי המניות בארה"ב.

שנת 2023 נפתחה בעליות חדות במדדי המניות בארה"ב.  מדד ה-MSCI. העולמי עלה בכ 7- אחוזים, מדד ה-500SP עלה בכ-6% ומדד הנאסד "ק זינק ב-11%.

העליות בארה"ב נבעו מתחזית להתמתנות בנתוני האינפלציה בשנה הקרובה, הערכה לאור הנתונים ש ארה"ב לא תשקע במיתון עמוק . בנוסף, מעריכים המשקיעים שהפד קרוב לסיום העלאות הריבית בארה"ב והיא אף אולי תתחיל לרדת לקראת סוף השנה הנוכחית או תחילת שנת 2024.

נתונים כלכליים נוספים בארה"ב – בחודש ינואר מחירי הדיור ממשיכים לרדת. גם שיעור האבטלה ירד ל-3.4%. מהנתונים הכלכליים בארה"ב, נוספו למשק האמריקאי 517 אלף משרות חדשות, לעומת תחזית של 188 אלף משרות.
בעונת הדוחות הנוכחית, דוחות הרווח של חברות הטכנולוגיה לרבעון הרביעי מעידים כי החולשה הכלכלית הגיעה כבר לחברות עצמן, וניכרת האטה במגזרי מפתח כ-גון סקטור ה-שבבים וענן.

העלאת הריבית האחרונה וצפי המשקיעים שהעלאות קרובות לסיומן גקמו לירידה תשואות באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה בכ-3.9%בסוף דצמבר 2022 לכ-3.55% בסוף ינואר 2023.

אירופה – הבנק המרכזי העלה את הריבית באירופה ל-2.5%, הצפי להעלאה דומה גם בחדוש מרץ. גם באירופה נרשמו ירידות תשואות לרקע הצפי להפחתת הריבית בסוף 2023 או תחילת 2024.

נתונים עדכניים או פרסומים חשובים:

ב-1.2.23 החלטת הריבית בארה"ב

ב-2.2.23 החלטת הריבית – גוש האירו

ב-20.2.23 – החלטת הריבית בישראל

מסמך זה הוכן על ידי קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ והינו רכושה הבלעדי. אין לעשות שימוש בנתוני מסמך זה שלא באישורה. יודגש כי האמור ב מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם ואינו מהווה המלצה למדיניות השקעות. המסתמך על הנתונים במסמך זה ללא קבלת יעוץ השקעות על פי דין, עושה כן על אחריותו בלבד, קבוצת וקלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ לא תשא באחריות כלשהי. אין בנתונים הנ"ל כדי להוות הבטחת תשואה שתושג בעתיד, ואף לא הבטחה ו/או התחייבות כי זהו התשואה שהושגה בעבר. ט.ל.ח

כתבות נוספות באותו נושא