סקירת שוק ההון לחודש אוגוסט 2023

סקירת שוק ההון בישראל לחודש אוגוסט 2023

 • סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל על A פלוס, תוך השארת אופק הדירוג יציב.
 • האינפלציה בישראל ממשיכה במגמת ההתמתנות בדומה לשאר העולם.
 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב – 0.3%. בשל מדד המחירים הנמוך יחסית, קצב האינפלציה השנתי ירד ל- 3.3% והוא כבר מתקרב לטווח היעד של בנק ישראל. פרסום המדד בחודש הבא אמור לשקף עלייה בשיעור האינפלציה אך אין בו כדי לשנות את מגמת התמתנות האינפלציה.
 • שוק המניות בישראל ננעל בירידות שערים קלות החודש.
 • המשך התחזקות הדולר ביחס לשקל.

אינפלציה – קצב האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים ירד מ- 4.2% ל- 3.3%.
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% ביולי 2023 ומתחילת השנה, בחודשים ינואר-יולי, עלה בכ-2.5%.
תחזית מדד חודש אוגוסט עומדת על0.35% ותחזית האינפלציה לשנה הקרובה עומדת על כ- 2.80%.
נתוני הצמיחה היו חלשים יחסית, במיוחד בצריכה הפרטית, כפי שבאו לידי ביטוי בנתוני התמ"ג ובאינדיקאטורים השוטפים.

ריבית – בנק ישראל הותיר את הריבית ב 4.9.23 ללא שינוי ברמה של 4.75%. בהודעתו נמסר כי האינפלציה מתמתנת אך נמצאת מעל היעד. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנים הקרובות נמצאות בתוך היעד. מועד החלטת הריבית הבאה – 23.10.23.
אנו מעריכים כי אם הפיחות בשקל ימשך, בנק ישראל ינסה לבלום אותו באמצעות התערבות במסחר ולא באמצעות העלאת ריבית אשר תיפגע עוד יותר במשק ועלולה להביא להמשך הפיחות בשער החליפין של השקל מול הדולר.

שוק העבודה – שוק העבודה נותר הדוק, האבטלה נמוכה. קצב עליית השכר הממוצע עלה לאחרונה, אך קצב הגידול של סך השכר במשק ירד בשל הירידה בגידול במשרות. יתכן ומדובר בסימני היחלשות בשוק העבודה. ניכרת ירידה במשרות הפתוחות ועלייה במספר דורשי עבודה בלשכת התעסוקה .

מניות – חודש אוגוסט התאפיין בירידות שערים במרבית השווקים. בישראל ביצועי המדדים היו מעט טובים יותר בשל תוצאות עסקיות טובות שרשמו החברות הישראליות (במטבע מקומי). הבנקים הגדולים בעיקר נהנו ממרווח ריבית גדול. מדד תל אביב 125 ירד בכ- 1%, מדד ת"א 35 ירד בכ- 1.3%. מדד נפט וגז המשיך ומוביל בעלייה של כ- 37.5% מתחילת שנה, בעקבות זינוק במחיר הנפט.

שוק אגרות החוב – בחודש אוגוסט נרשמה מגמה מעורבת במדדים המובילים בשוק אגרות החוב. תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות עלו קלות. לאור האירועים הפוליטיים בישראל, פרמיית הסיכון של ישראל עלתה.

שקל/דולר – גם החודש הדולר המשיך להתחזק ביחס לשקל. בסיכום חודש אוגוסט נחלש השקל ב- 3% מול הדולר וב- 2% מול סל המטבעות. בהודעת הריבית האחרונה בתחילת ספטמבר התייחס לכך הנגיד ואמר כי מאז החלטת המדיניות האחרונה השקל נחלש מול הדולר ב-2.3%, מול האירו ב-1.3%, ובמונחי השער הנומינלי האפקטיבי ב-1.5%. הפיחות בשקל בחודשים האחרונים תורם לעליית קצב האינפלציה ולהתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה על דינמיקת האינפלציה.

שער הדולר נכון ל-31/08/23: 3.80 ₪

סקירת שוק ההון בעולם לחודש אוגוסט 2023

 • סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' הורידה את דירוג האשראי של ארה"ב מ AAA- ל- AA+
 • קצב הפעילות מתון אך נתוני הצמיחה האחרונים הפתיעו כלפי מעלה, בעיקר בארה"ב.
 • סביבת האינפלציה בעולם מתמתנת בחלק ניכר מהמדינות, אך עדיין שוהה מעל יעדי הבנקים המרכזיים, בעוד שאינפלציית הליבה דביקה יותר.
 • הפד הותיר את הריבית ללא שינוי.
 • שוק העבודה האמריקאי מתקרר.
 • חודש אוגוסט הסתיים בירידות שערים במרבית שווקי המניות בעולם.
 • מימוש רווחים ועליית תשואות בשוק אגרות החוב.

סקירת שוק ההון בארה"ב לחודש אוגוסט 2023

אינפלציה – קצב האינפלציה בארה"ב כבר קרוב מאוד ליעד הרב שנתי. האינפלציה עלתה ב- 0.2% ל 3.2% בהתאם לתחזיות והסתכמה ב- 12 חודשים האחרונים בשיעור של 3.2%.
אינפלציית הליבה גבוהה יותר – 4.7% באוגוסט. ניתן להבחין במגמת הירידה באינפלציה. מגוון אינדיקאטורים בארה"ב מצביעים באופן די מובהק על הירידה באינפלציה והתקררות שוק העבודה.

ריבית – הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי. בכנס הנגידים השנתי ציין יו"ר הפד שהם מוכנים להמשיך להעלות את הריבית במידת הצורך, וכן שהריבית תישאר ברמתה הגבוהה עד שהאינפלציה תתכנס לכ-2%. נראה שקצב האינפלציה בארה"ב כבר קרוב מאוד ליעד הרב שנתי.
נכון לחודש אוגוסט הביקושים שמזרימים הצרכנים האמריקאים עדיין במגמת גידול למרות העלייה בריבית.

שוק העבודה – שיעור האבטלה ירד ל 3.5% בחודש אוגוסט. קיימת ירידה בתוספת המשרות החודשית. מדו"ח התעסוקה שפורסם בתחילת ספטמבר למשק האמריקאי נוספו באוגוסט 187 אלף משרות, ושיעור האבטלה טיפס ל- 3.8%.

שוק המניות – רוב המדדים המובילים בשוקי המניות בעולם סיימו בירידות שערים את חודש אוגוסט, לאחר חודשיים של עליות. בסיכום אוגוסט מדד MSCI העולמי ירד בכ- 3%, מדד הנאסד"ק ירד בכ- 2.2% ו 500 P&S ירד בכ- 1.8%.
מתחילת השנה עלה המדד ה 500 P&S בכ- 17.5%%. מדד הנאסד"ק בלט מעל כל המדדים האחרים בעלייה חדה של כ – 34.1% .

שוק האג"ח – תשואות אגרות החוב הקונצרניות סיימו את חודש אוגוסט בעליות שערים רוחביות. לעליית התשואות תרמה הודעת הממשל האמריקני שתוכנית גיוס החוב של הממשל תגדל משמעותית בעקבות עליית הגירעון הפדרלי, וכן דברי יו"ר הפד לפיהם תימשך העלאת הריבית עד לריסון האינפלציה.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה לכ-4.1% בסוף אוגוסט, וזאת לאחר שהיתה כבר מעל 4.3% במהלך החודש.

סקירת שוק ההון באירופה לחודש אוגוסט 2023

 • הבנק המרכזי האירופי מעלה את הריבית לשיא של 23 שנים.
 • האינפלציה נותרת גבוהה בהרבה מהיעד שקבע הבנק.
 • שוק העבודה נותר הדוק.

אינפלציה – הכלכלה של גוש האירו חלשה (להבדיל מכלכלת ארה"ב), כאשר האינפלציה באירופה גבוהה יותר והליבה שלה לא כל כך יורדת. האינפלציה בגוש האירו עלתה באוגוסט ב- 0.6% כשהצפי היה 0.4%. בגרמניה הקצב השנתי ירד ב- 0.1% בלבד ורק באיטליה נרשמה ירידה משמעותית מ- 6.3% ל -5.5%. ה- ECB צפוי להעלות ריבית.

שוק המניות – שוקי המניות באירופה ירדו בתחילת החודש ועלו לקראת סוף החודש בדומה לשוק האמריקאי.

שוק העבודה – בדומה למגמה במרבית השווקים המפותחים, גם בגוש האירו שיעור האבטלה יציב ונותר ברמת שפל היסטורית של 6.4% החודש השלישי ברציפות.
מדד הסנטימנט הכלכלי של גוש האירו ירד באוגוסט, זה החודש הרביעי ברציפות, לרמתו הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2020.

פרסומים לחודש הקרוב

 • ארה"ב – מדד המחירים לצרכן 13/09/23
 • ארה"ב – מדד המחירים ליצרן 14/09/23
 • ישראל – מדד המחירים לצרכן 15/09/23
 • גוש היורו – מדד המחירים לצרכן 19/09/23
 • ארה"ב – החלטת ריבית 20/09/23

ביצועי המניות ואגרות החוב בישראל ובעולם לסוף חודש אוגוסט

סקירת שוק ההון לחודש אוגוסט 2023

 

לסקירות נוספות בשוק ההון >>

 

מסמך זה הוכן על ידי קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ והינו רכושה הבלעדי. אין לעשות שימוש בנתוני מסמך זה שלא באישורה. יודגש כי האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם ואינו מהווה המלצה למדיניות השקעות. המסתמך על הנתונים במסמך זה ללא קבלת יעוץ השקעות על פי דין, עושה כן על אחריותו בלבד, קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ לא תשא באחריות כלשהי. אין בנתונים הנ"ל כדי להוות הבטחת תשואה שתושג בעתיד, ואף לא הבטחה ו/או התחייבות כי זוהי התשואה שהושגה בעבר. ט.ל.ח

כתבות נוספות באותו נושא