סקירת שוק ההון לחודש נובמבר 2022

בעוד שמתחילת השנה שוק ההון במדינת ישראל מראה ביצועים טובים יותר מהשווקים חו"ל, בחודש נובמבר חלה תהפוכה והמגמה השתנתה. כאשר מדד ה- 500 P&S הציג עלייה של 5.4% בעוד מדד ת"א 35 צנח והציג ירידה של 4.9%-, כל זאת קורה בשל רגישותו של סקטור הטכנולוגיה לעליית הריבית, דבר אשר גרר עימו ירידות חדות בסקטור זה והפך את היוצרות.

בישראל:

 • כפי שצוין לעיל בחודש נובמבר רשמה הבורסה בתל אביב ירידות שערים אשר חלו על כלל המדדים הענפיים, בינם ניתן למצוא את מדד ת"א 125 אשר צנח בכ-3.8%, כמו כן צנחו בהתאמה הן מדד ת"א-35 והן מדד ת"א-90 בכ-4% ובכ-1.5%.
 • מגמה מעורבת נרשמה בשוק אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, כאשר בארץ נצפית יציבות, שכן התשואה על פדיון אגרות חוב ממשלתי שקלי בעל ריבית קבועה לעשר שנים הגיעה לכ-3.3% גם בסיומו של חודש נובמבר 2022 ממש כפי שהייתה בסיומו של חודש אוקטובר 2022. לעומת זאת, בארצות הברית ישנו הבדל רב בתשואה על הפדיון של אגרות החוב הממשלתיות לעשר שנים, שכן זו ירדה לכ-3.7% לסופו של חודש נובמבר 2022 בניגוד לסופו של חודש אוקטובר 2022 כאשר הריבית הייתה על לא פחות מאשר 4.0%.
 • העלאת ריבית נוספת של 0.5% על ידי בנק ישראל מביאה את הריבית לרמה של 3.25%. זאת נכון ליום ה-21 בנובמבר 2022.
 • כדי להעלות את הריבית הלכה למעשה, ובמטרה לצמצם את כמות הכסף, הגדיל בנק ישראל באופן מהותי את היצע המק"מ.
 • עלייה נוספת של 0.6% נצפתה במדד המחירים לצרכן, בהמשך לכך עלתה גם האינפלציה ל- 5.1% בשנה האחרונה.
 • בנוסף, למרות שעדיין נחשב לנמוך, ישנה מגמת עלייה בשיעור האבטלה בישראל.

בעולם:

 • בשווקי המניות בעולם נצפו עליות שערים: כך בארצות הברית, נכון לחודש נובמבר, נצפו עליות מרשימות לצד ירידה באינפלציה. כך, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-5.7%, לצד מדד ה P&S 500 אשר עלה גם הוא ב-5.4%. בעקבות ההאטה באינפלציה בארצות הברית, צפויה גם האטה בעליית הריבית על ידי הפדרל ריזרב, דבר שתרם לכך גם שאר העולם. הבורסות באירופה הציגו גם הן המשך של מגמה חיובית שהחלה כבר בחודש אוקטובר 2022.
 • בתחילת חודש נובמבר (ב-2 לחודש זה) העלה הפדרל ריזרב את הריבית ב-0.75% נוספים ובכך הביא אותה לרמה של 4% בארצות הברית.
 • גם התמ"ג בארצות הברית הפתיע בעלייה של 2.9% ברבעון השלישי של שנת 2022 והראה התחזקות ביחס לרבעון שהיה.
 • לעומת זאת, ירידה חדה נצפתה בתשואה לפדיון על אגרות החוב הממשלתיות לעשר שנים בארצות הברית.
 • הדולר מוסיף להיחלש אל מול היורו בכ-9%, זאת בשל העליות בשווקי המניות בעולם.
 • שער הדולר נקבע על שער של 3.44 ₪ נכון ליום ה-30 בחודש נובמבר 2022.

פרסומים חשובים:

 • 15/12/22 מדד המחירים לצרכן ישראל.
 • 02/01/23 החלטת ריבית בנק ישראל.
 • 14/12/22 החלטת הריבית בארה"ב

כתבות נוספות באותו נושא